2000 leerlingen zonder lessen in Ain Issa en Girê Spî

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in het kanton Girê Spî zijn begonnen. De materialen voor het nieuwe schooljaar zijn uitgedeeld en de leerkrachten hebben hun lessen al ontvangen. Het persbureau ANHA sprak met Cuman Îsa van het schoolbestuur van Girê Spî Canton. Hij legt uit dat er in de vrije gebieden van het kanton nog 97 scholen zijn die door de onderwijsadministratie worden beheerd.

Vier jaar geen lessen

Îsa meldde dat vijf scholen die door Turkse aanvallen waren verwoest, zijn herbouwd. Hij verwees naar de scholen in de buurt van het front, en verklaard: “Helaas heeft de Turkse staat herhaaldelijk scholen en nederzettingen als doelwit genomen. Duizenden studenten, zoals in de dorpen Mestûr, Cedîde (al-Jadida), Siwêdiyê (Suwadiyah), Fatse , Xalidiyê (al-Khalidiya), Dibis en Sewan nabij het front, hebben al vier jaar geen onderwijs gekregen. Er zijn 23 scholen in de regio waar 2.000 leerlingen les zouden moeten krijgen. Maar de dorpen en scholen in de regio worden gebombardeerd elke dag door het Turkse bezettingsleger en zijn huurlingen voor de ogen van de wereld. Op deze manier wordt het recht van kinderen op onderwijs volgens internationale afspraken en wetten geschonden.”

Vorig jaar waren de scholen in Xazlî en Erîda direct doelwit van aanvallen. Als gevolg daarvan stuurden veel ouders hun kinderen niet meer naar school. Voor de circa 2.000 leerlingen die geen reguliere les meer krijgen, heeft de schooladministratie geen oplossing. Verschillende ouders hebben echter besloten hun kinderen kilometers van het front naar scholen te sturen.

Volgens de algemene schooladministratie zal het aantal leerlingen in Girê Spî dit jaar naar verwachting 9.700 zijn. 480 leraren zijn toegewezen om les te geven. Na de bezetting van het gebied in 2019 is de onderwijssituatie enorm verslechterd. Îsa voegde toe: “De meeste dorpen, zelfs die ver van het front, zijn onder vuur komen te liggen. Sommige actieve scholen zijn ook gesloten omdat mensen bang zijn om hun kinderen naar school te sturen vanwege de constante aanvallen. geval voor de dorpen Cirin, Bexdik, Ehmediyê en Hîşê (al-Hishah), bijvoorbeeld.”