246 academici, advocaten, artiesten, journalisten roepen mensen op om op Groen Links te stemmen

 • Turkije

246 mensen, waaronder academici, advocaten, artiesten, journalisten en schrijvers, evenals mensenrechtenactivisten, hebben aangekondigd dat ze op 14 mei zullen stemmen op de Groen Linkse Toekomst Partij (Groen Linkse Partij). Tijdens een persconferentie in Izmir Sanat in Kültür Park lazen de 246 ondertekenaars een tekst voor getiteld “Voor een waardig leven en een vrije toekomst, stem ik op de Groen Linkse Partij!” Naast HDP-bestuurders waren ook mede-woordvoerder van de Groen Linkse Partij Ibrahim Akın, kandidaten voor het Izmir 1e en 2e kiesdistrict en veel burgers aanwezig bij de persconferentie.

Nilgün Toker: We willen van dit regime af

Academicus Nilgün Toker zei: “We waarschuwen al geruime tijd voor een fascistische omgeving. Sinds de verklaring van de noodtoestand in dit land is er een proces gaande waarbij de noodtoestand genormaliseerd is. Ik noem het een fascistische dictatuur. We gaan naar verkiezingen onder fascistische druk. Dit betekent dat we niet in een electorale omgeving zijn waarin een democratische, pluralistische strijd mogelijk is. We willen van dit fascistische regime af met deze verkiezingen. We gaan een verkiezing in waar mensen die zich niet hebben overgegeven aan fascisme hun standpunt willen laten zien door fascisme te verslaan. We zeiden dat er geen andere manier was dan om verenigd te zijn. We zijn verenigd. Vrede en gerechtigheid, uitgedrukt in de GroenLinks Partij, zijn de wil van degenen die een hoge prijs hebben betaald voor het eisen van mensenrechten. Daarom gaat onze stem naar de GroenLinks Partij.”

‘Ik stem op de Groen Linkse Partij voor een vrije toekomst’

Academicus Zerrin Kurtoğlu las de tekst voor getiteld “Mijn Stem voor de GroenLinks Partij voor een Eervol Leven en een Vrije Toekomst”.

De tekst luidt als volgt:

“Om een ​​democratische, egalitaire en vrijheidsgezinde nieuwe Grondwet te creëren die door burgers wordt gemaakt door middel van gelijke deelname en onderhandeling, eisen we:

“Om een ​​democratische, egalitaire en vrijheidsgezinde nieuwe Grondwet te creëren die door burgers wordt gemaakt door middel van gelijke deelname en onderhandeling, eisen we:

  • Volledige scheiding van machten, effectieve balans- en controlemechanismen, en een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht
  • Het einde van centralisatie en de opbouw van een sterke lokale democratie
  • Een democratische en vreedzame oplossing voor het Koerdische probleem
  • Een einde maken aan werkloosheid, armoede, flexibel en onveilig werk, uitbuiting van arbeid en werkgerelateerde sterfgevallen
  • Een einde maken aan het opleggen van curatoren, dat de wil van de kiezers negeert en een vorm van regering is geworden
  • Een einde maken aan de usurpatie van rechten en discriminatie door decreten (KHK), voor het recht om rechten te hebben
  • Een einde maken aan de overheersing van mannen over vrouwen en gendergelijkheid tot stand brengen
  • Alle soorten ongelijkheid en discriminatie in sociale, culturele en politieke gebieden elimineren
  • Vrijheid van geloof en geweten, verscheidenheid aan overtuigingen en gelijke burgerrechten
  • Het recht op leven van iedereen die in het land woont verdedigen door anti-vluchtelingen racisme te bestrijden en een vredige en gelijke samenleving te garanderen
  • Om in een ecosysteem te leven waarin geen hiërarchische orde tussen levende wezens bestaat en waarin alle levende en niet-levende dingen samen bestaan
  • Een democratische republiek op te bouwen die gebaseerd is op de principes van lokale democratie, een democratische en ecologische samenleving, gendergelijkheid, vrijheid en mensenrechten in een pluralistisch politiek systeem.”
  • Mijn stem gaat naar de kandidaten van de GroenLinks Partij, omdat zij de collectieve stem zijn van een vrij nieuw leven; arbeiders, vrouwen, Armeniërs, Alevieten, Koerden, Turken, Yazidi’s, Circassians, Roma, moslims, Bosniërs, Laz, Joden, christenen, Georgiërs, Assyriërs; alle volkeren en geloven die in dit land wonen, vluchtelingen en migranten, kinderen, jongeren, ouderen, gehandicapten, gelovigen en niet-gelovigen, alle onderdrukte identiteiten, degenen die hun moedertaal niet kunnen spreken. Kortom, mijn stem voor de GroenLinks Partij voor een waardig leven en een vrije toekomst.”

mede-woordvoerder Ibrahim Akın van de Groen Linkse Partij  zei: “Deze verkiezing is een kans voor ons. Turkije heeft inderdaad de mogelijkheid om zijn lot te veranderen. Het is een belangrijke verkiezing niet alleen voor Turkije maar ook voor de regio. We vertegenwoordigen 17 partijen. Elke stem is erg belangrijk.”

Akın riep mensen op om aanwezig te zijn bij de Groen Linkse Partij-rally die op 12 mei om 17.30 uur op Gündoğdu-plein zal worden gehouden.