25 aanhoudingen tijdens politieaanval op Zaterdagmoeders in Istanbul

  • Turkije

De Zaterdag Moeders zijn doorgegaan met hun actie in Istanbul voor hun verwanten die verdwenen zijn tijdens staatshechtenis en voor bestraffing van de daders gedurende de 944e week van hun Wake voor Gerechtigheid.

Ondanks een tegenstrijdige uitspraak van het Turkse Constitutionele Hof, werd de groep opnieuw de toegang ontzegd tot hun actieplaats voor de Galatasaray School aan de Istiklalstraat. Het plein werd wederom omsingeld door de politie. Toen de Zaterdagmoeders en hun supporters arriveerden, werden ze omringd en werden 25 mensen in hechtenis genomen. Journalisten werden gehinderd bij het vastleggen van de politieactie.

De gearresteerden zijn onder andere Gülseren Yoleri, medevoorzitter vvan de Mensenrechtenvereniging (IHD) afdeling Istanbul, Arat Dink, de zoon van Hrant Dink en HDP-politicus Veli Saçılık.

De Zaterdagmoeders wezen erop dat beslissingen van het Constitutionele Hof bindend zijn voor alle organen van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, en dat het gouverneurskantoor en de politie van Istanbul deze beslissingen negeren.

“Alle actoren die openbare macht uitoefenen, moeten zich houden aan de beslissingen van het Constitutionele Hof, die definitief en bindend zijn. Het niet nakomen van de grondwettelijke bepalingen is een ernstige schending van het beginsel van de rechtsstaat en de constitutionele orde waarop dit principe is gebaseerd. Er bestaat geen twijfel over dat deze situatie strafrechtelijke, administratieve en juridische verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor de betrokken partijen. Galatasaray is een plaats van herdenking waar we onze geliefden vasthouden wiens bestaan wordt ontkend. Het maakt deel uit van onze inspanning om gebeurtenissen uit het verleden naar het heden en de toekomst te brengen. Onze aanwezigheid op Galatasaray-plein is ons grondwettelijk recht. We zullen dit recht niet opgeven.”