33 politieke partijen weerleggen beweringen Turkije over verkiezingen in NE-Syrië

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Politieke partijen en organisaties in het noordoosten van Syrië hebben een schriftelijke verklaring uitgegeven aan de publieke opinie over het houden van gemeenteraadsverkiezingen en de Turkse dreigementen:

“Sinds zijn oprichting heeft Syrië te lijden gehad van frequente Turkse bedreigingen, onder verschillende voorwendselen, en het Turkse regime heeft als hoofddoel gebieden van Syrië te bezetten of Syrië te onderwerpen aan zijn beleid, maar deze bedreigingen zijn altijd in botsing gekomen met de standvastigheid van het Syrische volk, met al zijn sekten en componenten.

Sinds het begin van de Syrische crisis heeft Turkije het tempo van zijn dreigementen en inmenging in Syrische aangelegenheden opgevoerd, tot het punt waarop het veel gebieden in het noorden van Syrië heeft bezet, ondanks het feit dat de Syrische kant, met name het Autonoom Bestuur, geen enkele bedreiging vormde voor Turkse gebieden.

Het Turkse regime blijft de regio bedreigen met interventie en bezetting door te beweren dat het project van het autonoom bestuur een separatistisch project is, ondanks het feit dat in het programma van de partijen die deelnemen aan de oprichting van het bestuur geen enkele clausule staat die oproept tot afscheiding. Integendeel, ze roepen allemaal op tot het beschermen van de Syrische eenheid en het voorkomen van het schenden van de soevereiniteit.

Het roept op tot het oplossen van de Syrische crisis door middel van een interne Syrische dialoog, maar dit is niet naar de zin van het Turkse regime.

Deze keer onder het voorwendsel van de gemeenteraadsverkiezingen die gepland zijn voor 11 juni. Baxchali en de Turkse Nationale Raad begonnen te dreigen om de Syrische soevereiniteit opnieuw aan te vallen en Syrisch land te bezetten.

Wij, van de politieke partijen en krachten die deze verklaring hebben ondertekend, bevestigen nogmaals dat er geen clausule of intentie tot afscheiding van Syrië is in het Autonome-bestuursproject dat we hebben opgezet, maar dat we altijd oproepen tot het behouden en verdedigen van de eenheid ervan.

Het houden van gemeenteraadsverkiezingen doet geen afbreuk aan de Syrische soevereiniteit en vormt geen bedreiging voor buurlanden. Het is veeleer een democratische procedure, zodat de inwoners van NE-Syrië na meer dan dertien jaar oorlog diegenen kunnen kiezen die de burgers diensten verlenen.

We roepen ook Turkije op om deze democratische ervaring positief te bekijken.

De dreigementen van Turkije brengen geen stabiliteit in de regio en wij verwerpen inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden. Wij bevestigen ons recht om te doen wat wij gepast achten om ons volk te dienen, zonder anderen te schaden.

We bevestigen ook dat we onze democratische ervaring met alle middelen zullen verdedigen.

We roepen de Verenigde Naties en de internationale coalitietroepen op om Turkije te weerhouden van agressie tegen ons.

We roepen onze burgers op om zich te scharen achter de democratische ervaring en deze met alle middelen te verdedigen.

Partijen die de verklaring hebben ondertekend:

1- Partij voor een Democratische Unie.

2- De Groene Democratische Partij-.

3 – Koerdische Democratische Vredespartij

4- Koerdische Liberale Unie

5 – Koerdische Communistische Partij.

6 – Koerdische Democratische Partij – Syrië

7 – De Syrische Koerdische Democratische Partij.

8 – De Koerdische Linkse Partij in Syrië.

9 – De Koerdische Democratische Linkse Partij in Syrië.

10 – Toekomstige Syrië Partij.

11 – Democratische Koerdische Veranderingspartij.

12 – Koerdische vernieuwingsbeweging.

13 – Unie van Koerdische Arbeiders.

14 – De Arabische Nationale Autoriteit.

15 – De partij voor moderniteit en democratie van Syrië.

16 – De Syrisch-Koerdische Democratische Al-Wefaq-partij.

17 – Hervormingsbeweging – Syrië.

18 – Assyrische Democratische Partij.

19- Koerdische Broederschapspartij.

20- Roj Koerdische Democratische Partij in Syrië.

21- Beweging voor een Democratische Samenleving.

22 – Kongra Star.

23 – Conservatieve Partij.

24 – Democratische Strijdpartij.

25 – Koerdistan Toekomst Beweging.

26 – Democratische Partij van Koerdistan – West-Koerdistan.

27 – Nationaal Coördinatieorgaan – Beweging voor Democratische Verandering.

28- Syrische Unie Partij.

29- De Koerdische Nationale Rallypartij

30- De Koerdische Democratische Partij in Syrië (partij)

31- De Koerdische Democratische Eenheidspartij in Syrië (Jekiti).

32- De Revolutionaire Linkse Beweging in Syrië.

33- Suraya-partij

Bron: ANF