34 partijen en bewegingen in Noordoost-Syrië veroordelen Turkse invasie

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

34 politieke partijen en groepen in Noord- en Oost-Syrië hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd over de bedreigingen van de Turkse staat tegen de regio. De verklaring werd voorgelezen in het Diplomatiek Onderzoeks- en Adviescentrumin Qamishlo.

De verklaring werd voorgelezen in het Koerdisch, Arabisch en Syrisch door lid van de Conservatieve Partij Ednan Izo, lid van de Syrische Eenheidspartij Gabrîal Şemûn en leider van de Koerdische Democratische Vredespartij Telal Mihemed.

‘Turkse staat wil genocide plegen’

“Veel internationale partijen hebben de Turkse staat gevraagd te handelen in overeenstemming met de in oktober 2019 ondertekende staakt-het-vuren en geen nieuwe militaire operatie tegen Noord- en Oost-Syrië te starten. Toch blijft de Turkse staat een genocidebeleid voeren door de steden en dorpen van Noord- en Oost-Syrië met drones te bombarderen. Meest recentelijk was het gericht op de medevoorzitter van de Uitvoerende Raad van het Autonome Bestuur, Ferhad Shibli, in de stad Sulaymaniyah, de Koerdische regio van Irak”, aldus de verklaring van dinsdag.

“Ondanks internationale verklaringen waarin de Turkse staat wordt opgeroepen zich terug te trekken van zijn bedreigingen en aanvallen, heeft het zijn expansieproject voortgezet en Afrin, Girê Spî en Serêkaniyê bezet. Turkije heeft afschuwelijke oorlogsmisdaden begaan tegen onschuldige burgers. In de tussentijd gaat het door met het uitvoeren van etnische zuiveringen, gedwongen verplaatsingen en demografische veranderingen tegen de inheemse bewoners. Aangezien de Verenigde Naties (VN) geen internationaal onderzoek zijn gestart naar de schending van internationale overeenkomsten en het humanitair recht door Turkije, probeert Turkije zijn irredentistische project te voltooien door verder Syrisch grondgebied te bezetten”, aldus de verklaring.

‘Turkse agressie zal gunstig uitpakken voor terroristen’

“Ondanks dat het lid is van de wereldwijde coalitie om ISIS te verslaan, handelt Turkije in het Midden-Oosten als een schurkenstaat en voert het staatsterreur uit tegen de volkeren van de regio. Het heeft al jaren niet meer tegen ISIS aan zijn grens gevochten, terwijl het de doorgang van terroristen naar Syrië vergemakkelijkte en de terroristische leiders van ISIS en Al-Nusra in de bezette regio’s bevoordeelde.

Elke nieuwe militaire operatie tegen Noord- en Oost-Syrië zal alle verworvenheden van de wereldwijde coalitie en haar partner, de Syrische Democratische Krachten (SDF), tenietdoen. Een mogelijke militaire operatie van het Turkse leger zal de oorlog tegen terroristische organisaties verzwakken, leiden tot de verspreiding van de burgeroorlog en het frustreren van pogingen om een oplossing te vinden voor de vluchtelingenstroom naar Europa en de landen in de regio. Het zal ook een geschikte omgeving creëren voor gevaarlijke terroristen in kampen en gevangenissen om de regio te heroveren.

Oproep voor sluiting van het luchtruim

Om een nieuwe aanval op miljoenen burgers te voorkomen, roepen de politieke partijen en groeperingen in Noord- en Oost-Syrië daarom de internationale coalitielidstaten, met name de VS, Engeland en Frankrijk, evenals de Russische Federatie op om drastische maatregelen te nemen tegen en de Turkse staat. We roepen de internationale coalitielidstaten op om het luchtruim van Noord- en Oost-Syrië te sluiten voor de Turkse staat.

Verder roepen we onze mensen in binnen- en buitenland op om in actie te komen en druk uit te oefenen op de Turkse staat om zijn aanvallen te voorkomen en ter verantwoording te roepen voor zijn misdaden tegen de menselijkheid.”

De lijst van partijen en bewegingen die de gezamenlijke verklaring hebben onderschreven is als volgt:

1 – Democratische Eenheidspartij (PYD)

2 – Democratische Groene Partij

3 – Koerdistan Democratische Vredespartij

4 – Koerdistan Liberale Unie

5 – Koerdistan Communistische Partij

6 – Syrië-Koerdistan Democratische Partij

7 – Syrische Koerdische Democratische Partij

8 – Syrische Koerdische Linkse Partij

9 – Syrische Koerdische Democratische Linkse Partij

10 – Koerdistan Nationale Gemeenschapspartij

11 – Koerdische Arbeidersunie

12 – Democratische Veranderingspartij van Koerdistan

13 – Arabisch Nationaal Comité

14 – Koerdistan Moderne Beweging

15 – Koerdistan Republikeinse Partij

16 – Syrisch-Koerdische Democratische Alliantie Partij

17 – Syrische hervormingsbeweging

18 – Democratische Assyrische Partij

19 – Koerdistan Broederschapspartij

20 – Syrische Koerdische Democratische Dagpartij

21 -Rojava-Vrije Nationale Vakbond

22 – Democratische Maatschappij Beweging

23 – Kongra Star

24 -Democratische Conservatieve Partij

25 -democratische strijdpartij

26 -Koerdistan Toekomstige Partij

27 -Rojava Koerdistan-Koerdistan Democratische Partij

28 – Beweging voor Democratische Verandering

29 – Syrische Eenheidspartij

30 – Syrische Koerdische Democratische Partij

31 – Syrische Toekomstpartij

32 – Democratische en Moderne Partij

33 – Democratische Veranderingsbeweging

34 – Koerdische Democratische Uniepartij