3e Amara-festival in Shehba van start

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

In het verzetskamp in het district Fafin van het kanton Shehba is zondag 2 april het 3e Amara-festival begonnen.

Honderden mensen uit de kantons Shehba en Afrin verzamelden zich op het centrale plein van het kamp. Op het festivalterrein hingen foto’s van PKK-leider Abdullah Öcalan, vlaggen van de Revolutionaire Jeugdbeweging en de Unie van Jonge Vrouwen.

Tijdens een toespraak op het festival groette Emina Hec Ebdo, een lid van de Revolutionaire Jeugdbeweging, het Koerdische volk vanwege de verjaardag van Abdullah Öcalan op 4 april.

Emina verwees naar de rol van de jeugd in de samenleving, zei Emina dat “een vrije samenleving tot stand komt met de kracht van jonge mensen die de ideeën en filosofie van leider Abdullah Öcalan tot basis van de revolutie tegen de Turkse bezetting hebben gemaakt.”

Ebdo vervolgde: “Jongeren hebben vanaf het allereerste begin deelgenomen aan de Rojava-revolutie. Ze werden symbolen van strijd en verzet tegen de aanvallen van ISIS-huurlingen en beschermden de verworvenheden van de revolutie.”

De Arab Baz Mordem-groep, de Azadi-groep van de Yazidi Unie, de theatergroep Mazlum Nisebin en de folkloregroep Zinarin Cudi presenteerden hun werken.

Het festival duurt naar verwachting tot en met 4 april. Vandaag worden er sportevenementen gehouden in het Babnis-stadion en op de derde en vierde dag van het festival worden werken tentoongesteld in het Serdem kamp en in het district Ehdas.