52 jaar geleden de executie van de revolutionairen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan en Huseyin Inan

52 jaar geleden, op 6 mei 1972, werden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan en Huseyin Inan opgehangen in Ankara. Hun proces was begonnen op 16 juli 1971. Gezmiş en zijn kameraden werden op 9 oktober ter dood veroordeeld wegens overtreding van het 146e artikel van het Turkse Wetboek van Strafrecht, dat gaat over pogingen tot “omverwerping van de grondwettelijke orde”. Volgens de wettelijke procedure moet een doodvonnis worden goedgekeurd door het parlement voordat het naar de president van de republiek wordt gestuurd voor definitieve goedkeuring. In maart en april 1972 werd het vonnis aan het parlement voorgelegd en in beide lezingen werd het vonnis met een overweldigende meerderheid goedgekeurd.

Gezmiş werd lid van de Arbeiderspartij van Turkije (Türkiye Işçi Partisi) en studeerde rechten aan de Universiteit van Istanbul in 1966. In 1968 richtte hij de Revolutionaire Juristen Organisatie (Devrimci Hukukçular Kürulumu) en de Revolutionaire Studenten Unie (Devrimci Öğrenci Birliği) op.

Hij werd steeds politiek actiever en leidde de door studenten georganiseerde bezetting van de Universiteit van Istanbul op 12 juni 1968. Nadat de bezetting met geweld door de wet was beëindigd, leidde hij de protesten tegen de komst van de Amerikaanse 6e Vloot naar Istanbul. Deniz Gezmiş werd voor deze acties gearresteerd op 30 juli 1968, om op 20 oktober van hetzelfde jaar weer te worden vrijgelaten.

Naarmate zijn betrokkenheid bij de Arbeiderspartij van Turkije toenam en hij begon te pleiten voor een Nationale Democratische Revolutie, begonnen zijn ideeën te circuleren en een groeiende revolutionaire studentenbasis te inspireren. Op 28 november 1968 werd hij opnieuw gearresteerd nadat hij had geprotesteerd tegen het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan Turkije, maar hij werd later vrijgelaten. Op 16 maart 1969 werd hij opnieuw gearresteerd voor deelname aan rechtse en linkse gewapende conflicten en gevangen gezet tot 3 april. Gezmiş werd opnieuw gearresteerd op 31 mei 1969. De universiteit werd tijdelijk gesloten en Gezmiş raakte gewond in het conflict. Hoewel Gezmiş onder toezicht stond, ontsnapte hij uit het ziekenhuis en ging naar kampen van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in Jordanië om guerrilla training te krijgen.

Op 4 maart 1971 ontvoerden Deniz Gezmiş en zijn kameraden vier Amerikaanse soldaten van TUSLOG/The United States Logistics Group met hoofdkwartier in Balgat, Ankara. Na het vrijlaten van de gijzelaars werden hij en Yusuf Aslan levend gevangen genomen in de buurt van Siavs na een gewapende confrontatie met politieagenten.

Hun proces begon op 16 juli 1971. Gezmiş werd op 9 oktober ter dood veroordeeld wegens overtreding van het 146e artikel van het Turkse Wetboek van Strafrecht, dat betrekking heeft op pogingen tot “omverwerping van de grondwettelijke orde”. Volgens de wettelijke procedure moet een doodvonnis worden goedgekeurd door het parlement voordat het naar de president van de republiek wordt gestuurd voor definitieve instemming. In maart en april 1972 werd het vonnis aan het parlement voorgelegd en in beide lezingen werd het vonnis met een overweldigende meerderheid goedgekeurd.

Op 4 mei weigerde president Cevdet Sunay, na officieel overleg met de minister van Justitie en premier Nihat Erim, Gezmiş gratie te verlenen. Hij werd op 6 mei 1972 geëxecuteerd door ophanging in de centrale gevangenis van Ankara, samen met Hüseyin Inan en Yusuf Aslan.

Deniz Gezmiş werd geboren in Ankara op 24 februari 1947. Een van de revolutionairen in Turkije die hun leven wijdden aan de socialistische zaak. In zijn laatste brief aan zijn vader vlak voor de ophanging, legde hij de opofferingsgezindheid van de revolutionaire beweging van Turkije uit: “Mensen worden geboren, groeien op, leven en sterven… Het belangrijkste is niet om lang te leven, maar om meer dingen te doen in het leven… Mijn vrienden die mij voor waren, toonden geen aarzeling voor de dood… Je moet er niet aan twijfelen dat ik geen aarzeling zal hebben….”

Vandaag de dag worden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Huseyin Inan en de vele revolutionairen zoals zij op verschillende plaatsen herdacht.

Bron: ANF