584 Iraakse staatsburgers in kamp Al-Hol gerepatrieerd

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Iraakse ministerie van Migratie en Ontheemding kondigde de repatriëring aan van 584 mensen uit het kamp al-Hol, de eerste repatriëringsmissie van Irak sinds oktober.

Volgens een rapport van het Rojava Information Centre (RIC) bedraagt het aantal Iraakse staatsburgers in het kamp al-Hol 26.875, meer dan de helft van de totale bevolking die er verblijft.

Degenen die het Hol-kamp verlaten, worden naar het al-Jada-kamp in het Iraakse gouvernement Nineveh gestuurd. Met deze meest recente repatriëringsmissie is het totale aantal Iraakse burgers dat sinds 2017 uit Noord- en Oost-Syrië is gerepatrieerd, gestegen tot 11.484. Dit geldt ook voor degenen die uit gevangenissen en kampen zijn gerepatrieerd.

Een paar dagen nadat de nieuwe regering van Irak, onder leiding van premier Mohammed Shia al-Sudani, op 27 oktober 2022 was beëdigd, schortte de minister van Migratie en Ontheemding de terugkeer van ontheemde Irakezen uit het kamp al-Hol op, daarbij verwijzend naar de behoefte aan een robuuster mechanisme dat humanitair en veilig is.

Terwijl Irak nu de repatriëringen heeft hervat, werden de veiligheidsrisico’s pas een paar dagen geleden duidelijk toen de Iraakse Veiligheidsraad van de Koerdische regio de arrestatie aankondigde van twee ISIS-leden die uit het al-Hol kamp kwamen en Irak waren binnengekomen als onderdeel van een formele repatriëringsgroep.

Samen met deze recente repatriëringsgroep uit het al-Hol kamp heeft de SDF naar verluidt 15 Iraakse ISIS-gevangenen overgedragen aan de Iraakse autoriteiten.

In een recente verklaring benadrukte Dana Stroul, de Amerikaanse plaatsvervangend adjunct-minister van Defensie voor het Midden-Oosten, het belang van repatriëring in de wereldwijde strijd tegen ISIS: “We weten dat ISIS zijn ogen blijft richten op deze [al-Hol] gedetineerden en ziet ze als de weg naar herstel en heropleving”.

Stroul onderstreepte de voortdurende inzet van de VS om “buitenlandse strijders te repatriëren naar hun land van herkomst en Iraakse strijders naar Irak, en ook om Syrische strijders te ondersteunen bij de herintegratie in hun gemeenschappen in Syrië”.