6 vrouwen en 16 kinderen uit ISIS-gezinnen overgedragen aan België

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Dienst Buitenlandse Betrekkingen van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) ontving op 19 juni een delegatie van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken onder voorzitterschap van de Belgische Speciale Gezant voor Syrië en de Libanese Ambassadeur Hubert Cormann.

De delegatie werd verwelkomd door Ebdulkerîm Omer, covoorzitter van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen, en plaatsvervangend covoorzitters Fener El-Giêt en Ebîr Eliya.

De ambtenaren van de AANES en de Belgische delegatie spraken ook over een politieke oplossing in Syrië volgens VN-resolutie 2254.

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook de Turkse aanvallen en bedreigingen tegen Noord- en Oost-Syrië, de economische en humanitaire situatie in de Autonome Bestuursregio’s en de kampen en de situatie van vluchtelingen aan de orde.

“De invasiedreigingen van de Turkse staat zullen een veiligheidsprobleem in de regio veroorzaken en leiden tot een nieuwe migratiegolf. Dit zal een nieuwe humanitaire tragedie veroorzaken. Bovendien zal het de terroristische organisatie ISIS de mogelijkheid bieden om veel regio’s te reorganiseren en te controleren’, zei Ebdulkerîm Omer tijdens de bijeenkomst.

Omer wees erop dat het Autonome Bestuur op het gebied van economie en veiligheid met grote obstakels wordt geconfronteerd. “We hebben de internationale gemeenschap opgeroepen om een internationale rechtbank te vormen om de ISIS-leden te berechten. We hebben de internationale gemeenschap ook gevraagd om haar verantwoordelijkheden jegens haar burgers in Noordoost-Syrië na te komen en het Autonome Bestuur te steunen om de veiligheid en de humanitaire situatie in gevangenissen en kampen te verbeteren. Reageren is echter niet voldoende om een einde te maken aan terrorisme en geweld.”

De Belgische vertegenwoordiger, Hubert Cormann, zei dat de Belgische regering een alomvattende politieke regeling steunt voor alle politieke en sociale componenten van het Syrische volk in overeenstemming met VN-resolutie 2254.

“Onze regering zal humanitaire hulp blijven bieden aan het Syrische volk en aan het volk van Noord- en Oost-Syrië”, merkte Cormann op.

Cormann verklaarde dat de Belgische regering zich terdege bewust is van het belang van de rol van de SDF in de strijd tegen de terreurgroep ISIS. “De strijd voor je eigen veiligheid maakt ook deel uit van de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme”, zei Cormann.

Aan het einde van de bijeenkomst overhandigde de afdeling Buitenlandse Betrekkingen van de AANES 6 vrouwen en 16 kinderen uit ISIS-families aan de Belgische delegatie.