77 milieuorganisaties roepen op tot maatregelen tegen asbestdreiging in door aardbevingen getroffen gebieden

  • Turkije

77 milieu- en dierenrechtenorganisaties en vakbonden in Turkije hebben een schriftelijke verklaring afgegeven over de gevaarlijke dreiging na de aardbeving en de te nemen voorzorgsmaatregelen opgesomd. De verklaring benadrukte dat de inspanningen om het alomtegenwoordige puin dat asbest produceert te verwijderen een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en het ecosysteem.

Experts zeggen dat asbest een isolerende en kankerverwekkende stof is.

‘Ecologisch evenwicht eerder dan kapitaal’

De verklaring wees erop dat het puin snel werd verwijderd zonder irrigatiewerk. Het merkte op dat tijdens de sloop en verwijdering schadelijke chemicaliën werden vermengd met de lucht, de grond en het water. Bovendien werden geen beschermingsmiddelen tegen het risico van asbest gebruikt.

De verklaring somde de eisen van de milieuorganisaties als volgt op:

“*Alle puinverwijderingsoperaties moeten onmiddellijk worden stopgezet, behalve de opslagplaatsen voor uitgravingen die voor en na de aardbeving zijn aangewezen. De namen en locaties van de aangewezen gebieden moeten openbaar worden gemaakt en de Unie van Kamers van Turkse Ingenieurs en Architecten (TMMOB), stedelijke/ecologische organisaties en lokale vertegenwoordigers moeten toestemming krijgen om deze gebieden te inspecteren. Puinafval dat verschillende chemicaliën bevat, moet worden bewaard in opslagruimten die voldoen aan de opslagvoorwaarden voor gevaarlijk afval.

* Puinverwijderingsoperaties moeten worden uitgevoerd op een manier die het ecologische evenwicht en het leven van de werknemers beschermt, in plaats van kapitaalgericht te zijn, door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

* Een rapport over de vraag of gesloopte en beschadigde huizen asbest en andere gevaarlijke stoffen bevatten, moet openbaar worden gemaakt.

* Het puin dat asbest en gevaarlijke stoffen bevat dient op wetenschappelijke wijze te worden gescheiden en afgevoerd en zodanig te worden opgeslagen dat het de levenscyclus niet schaadt.

* Er moeten transparante gezamenlijke coördinaties worden opgezet en deze moeten alle lokale onderwerpen bevatten, inclusief openbare instellingen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen en storten van puin, met name het ministerie van milieu, stedenbouw en klimaatverandering en ecologieorganisaties, professionele kamers, gemeenteraden, vakbonden.

Ondertekenende organisaties

Asbest Söküm Uzmanları Derneği, Aydos Ormanı Savunması,Artur Çevre Platformu (ARÇEP), Antalya Vegan Platformu ,Atakent Kadın Meclisi, Ayvalık Tabiat Platformu, Bakırtepe Çevre Platformu, Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi (BTS), Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP), Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi (BURHAK), Bursa Su Kolektifi, Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ), Çepeçevre Çevre Haberleri Ajansı (ÇHA), Çeşme Çevre Platformu, Datça Demokrasi Platformu, Doğanın Çocukları Deneye Hayır Derneği, Dört Ayaklı Şehir, Divriği Yaşam ve Doğa platformu,Ekoloji Birliği, Ekoloji Politik, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Gaia Dergi, Gazhane Çevre Gönüllüleri, Göztepe Kooperatifi , Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Haliç Dayanışması, Halkevleri Ekoloji ve Kent Çalışmaları, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvanlara Adalet Derneği, Haydarpaşa Dayanışması, Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, İklim Adaleti Koalisyonu, İkizdere Dernekler Federasyonu, İzmir Yeşil Gelecek Derneği, İkizköy Çevre Komitesi, Kadıköy Kent Dayanışması, Kadıköy Kooperatifi , Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, KAYY-DER Kültür Derneği Kızderbent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması,Kuzguncuk Kooperatifi,Kuşadası Çevre Platformu, Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi,Maltepe Kooperatif Girişimi,Malatya Çevre Platformu, MAYADER Mahalle Yaşam Derneği, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Munzur Koruma Kurulu (DEDEF, Muğla Çevre Platformu, ODTÜ çevre topluluğu, Polen Ekoloji, Sarıyer-Büyükdere Gıda topluluğu, Samandağ RES Karşıtı Mücadele, Sivas Konfederasyonu Çevre ve Ekoloji Komisyonu (Sivkon), Tarlabaşı Dayanışma, TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Vegan Derneği (TVD, Validebağ  Direnişi, Validebağ Savunması, Validebağ Gönüllüleri, Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma Ve Geliştirme Derneği (VAN ÇEVDER), Veganizm Özgürlüktür Platformu, Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği (UÇE), Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, YerDeniz Kooperatifi, Yeryüzü Ekoloji Kolektifi , Yeni Foça Forum, Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu ,Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi , Yunuslara Özgürlük Platformu.