78 duizend mensen de afgelopen 8 maanden gevangen gezet

  • Turkije

De Mensenrechtenvereniging (IHD),Stichting Mensenrechten Turkije (TİHV) en Turkse Medische Vereniging (TTB) hebben in Ankara een evenement georganiseerd om aandacht te vragen voor de schendingen van rechten in gevangenissen.

Hüseyin Küçükbalaban, medevoorzitter van IHD, Metin Bakkalcı, voorzitter van HRFT, Şebnem Korur Fincancı, voorzitter van TTB en vele andere deelnemers woonden het evenement bij dat gehouden werd op het hoofdkantoor van IHD. In de hal hing een spandoek met de tekst ‘Sluit gevangenissen van het waterput- type’.

Gevangenissen zijn veranderd in een put

Şebnem Korur Fincancı verklaarde dat de problemen in gevangenissen toenemen en zei: “Gevangenissen zijn het centrum geworden van ernstige rechtenschendingen en marteling. Gevangenissen zijn veranderd in een waterput, we zitten allemaal op de bodem van deze put. Al onze rechten zijn ons ontnomen. Concerten en documentaires zijn verboden. Er is 567 jaar gevangenisstraf geëist voor 46 mensen die naar het Taksimplein wilden marcheren. Ze hebben ons allemaal op de bodem van deze waterput gegooid.”

Nog 12 gevangenissen worden geopend

Şebnem Korur Fincancı verwees naar de hongerstakingen in Turkije: “De hongerstakingen hebben hun 220ste dag bereikt en brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Het nieuwe type gevangenissen doet ons denken aan een waterput, daarom noemen we deze gevangenissen ‘gevangenissen van het type waterput’. Terwijl de gevangenissen van het F-type in de jaren 2000 bekend stonden als isolatiegevangenissen, hebben de gevangenissen van het S- en Y-type nu veel zwaardere omstandigheden. Het ministerie van Justitie wil in 2024 12 nieuwe gevangenissen openen.”

Meer dan 78 duizend mensen gevangen in de afgelopen 8 maanden

Fincancı vestigde de aandacht op de capaciteit van de gevangenissen en zei: “Op 2 mei is de capaciteit van de gevangenissen 295.328 en zijn er 403 penitentiaire inrichtingen. Er worden echter meer dan 33 duizend mensen boven de capaciteit vastgehouden. Dit maakt het moeilijk om water en voedsel te delen. De gevangenispopulatie in Turkije verandert snel; in de afgelopen 8 maanden zijn er meer dan 78 duizend mensen opgesloten, de grootste stijging in de afgelopen periode.”

Bron: ANHA