86 jaar geleden: de Dersim Genocide

86 jaar geleden vond de Dersim Genocide plaats. Op 4 mei herdenken we het begin van deze genocide, die nu 86 jaar geleden begon. De Turkse regering heeft duizenden mensen afgeslacht en de overlevenden werden verbannen. Hierdoor werd Dersim ontvolkt.

Er zijn inmiddels 86 jaar verstreken, maar Turkije is nog steeds niet bereid om deze genocide, evenals vele andere Koerdische genocides, te erkennen. De verantwoordelijken voor de dood van duizenden mensen zijn nooit berecht of aan het licht gebracht. Gebroken families kunnen hun verleden niet ontdekken.

Duizenden mensen hebben nog steeds geen nieuws ontvangen van hun familie en vrienden. De verblijfplaats van de Koerdische kinderen die destijds door de Turkse regering werden meegenomen, is onbekend. Veel andere landen in de wereld die vergelijkbare ervaringen hebben gehad en genocide hebben gepleegd tegen hun eigen volk, hebben de onrechtvaardigheid en verdriet erkend en excuses aangeboden.

Turkije blijft echter weerstand bieden en gebruikt dezelfde “het bestaat niet”-strategie als bij de Armeense genocide.

De militaire campagne tegen Dersim werd gestart als reactie op een relatief klein incident, en het lijkt erop dat het leger al op zoek was naar een directe reden om de stammen te straffen. Op een dag in maart 1937 werd een strategische houten brug in brand gestoken en telefoonlijnen doorgesneden. Seyyit Riza en de stammen waar hij mee geassocieerd werd, werden verdacht. Het leger dacht wellicht dat dit het begin was van de verwachte opstand. Een Turkse bron vermeldt dat er rond dezelfde tijd elders in Koerdistan nog een ander klein incident plaatsvond en suggereert coördinatie door Koerdische nationalisten.

De eerste troepen die werden gestuurd om de verdachten te arresteren, werden gestopt door gewapende stammenleden. De confrontaties escaleerden snel. Toen de stammen hun leiders bleven weigeren over te leveren, werd een grootschalige campagne opgezet. Militaire operaties om de regio te onderwerpen duurden de hele zomer van 1937. In september gaven Seyyit Riza en zijn naaste medewerkers zich over, maar in het voorjaar van het volgende jaar werd de operatie met nog grotere kracht hervat. Ze moet ongekend gewelddadig en wreed zijn geweest.

Het aantal vermoorde mensen varieerde tussen de 12.000, volgens officiële cijfers, en 70-90.000 volgens de mensen van Dersim. Meer dan 10.000 mensen werden verbannen.

 

(Foto: Wikimedia Commons)