9e Rojava Kunst- en Cultuurfestival van start in Qamishlo

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

De Unie van Intellectuelen van Rojava Kurdistan (HRRK) opende vrijdag haar 9e Rojava Kunst- en Cultuurfestival 2023 met de slogan “We zullen een vrijheidslied planten op het hoofd van elke martelaar.”

Het festival, dat gehouden werd in het hoofdkwartier van HRRK in Qamishlo, ging gisteren van start en zag de deelname van vertegenwoordigers van het autonome bestuur, leden van instellingen en organisaties, schrijvers en dichters uit de regio.

Het programma van het festival omvat verschillende evenementen, van het voorlezen van verhalen en poëzie tot designtentoonstellingen, seminars, muziek, film en theater die door meer dan 165 mensen tot leven worden gebracht. Het festival duurt tot 28 december.

Firyal Ibrahim, medevoorzitter van het Cultuurcomité van het Kanton Cizre, zei dat hij hoopte dat het festival goed zou verlopen en voegde eraan toe: “Het Cultuurcomité staat klaar om aan de eisen van intellectuelen en schrijvers te voldoen.”

Enahita Sino, medevoorzitter van de Unie van Intellectuelen van het Kanton Cizre, vestigde de aandacht op de slogan van het festival en zei: “We moeten deze slogan waardig zijn, we zijn in dit gevoelige proces dankzij onze martelaren. Hiervoor hebben we verdedigers van de Koerdische cultuur en kunst nodig, en dit is ook de plicht van intellectuelen en schrijvers.”

‘Het festival steunt de kunstbeweging’

De vice-voorzitter van de Unie van Schrijvers Koerdistan-Syrië, Ebdulsemed Mehmud, zei dat het festival een belangrijke rol speelt in de samenleving en dat het samenkomen van intellectuelen een kans is om een cultuur van wederzijds respect te ontwikkelen.

Qadir Egîd, lid van het presidentieel comité van de Koerdische Schrijversbond, vestigde ook de aandacht op de afwezigheid van dichter en HRRK-lid Ehmed Huseyni, die momenteel een kankerbehandeling in het buitenland ondergaat. Qadir Egîd zei dat het festival de kunstbeweging weer nieuw leven inblies en HRRK probeerde schrijvers samen te brengen.

Namens het organisatiecomité van het festival begroette HRRK-lid Kemal Necim de deelnemers en zei dat HRRK het festival begon te organiseren als een plicht om de principes van het Koerdische levend te houden en voegde eraan toe: “Het festival werd in 2014 in het buitenland gehouden. Behalve in 2020, wordt dit festival sinds 2017 altijd in Rojava Koerdistan gehouden.”

Kemal Necim zei dat de namen van de winnaars van de creativiteitsprijs die elk jaar door HRRK wordt gegeven aan het einde van het 9e Rojava Cultuur en Kunst Festival bekend zullen worden gemaakt.

Sihanok Dibo, medevoorzitter van het Communicatiebureau van de Democratische Uniepartij (PYD) zei ook dat HRRK een waardevolle positie heeft in haar plicht om het Koerdische volk te beschermen.

Dibo vestigde de aandacht op de ratificatie van het Sociaal Contract en zei: “Er worden al meer dan 10 jaar stappen gezet in Rojava, er wordt een fundament gelegd dankzij onze martelaren.”

Academicus Ferid Sadun zei dat de Koerden weerstand boden ondanks alle druk die op hen werd uitgeoefend en ondanks het feit dat ze in handen waren van nationalistische autoriteiten, en voegde eraan toe: “De deur van hoop is nu geopend, Rojava is een kans voor de Koerden.”

Bron: ANHA