AANES draagt twee ISIS-vrouwen en 13 kinderen over aan Spanje

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië 

Het Bureau Buitenlandse Betrekkingen van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft aangekondigd dat 13 kinderen en twee Spaanse vrouwen van ISIS zijn overgedragen aan een delegatie van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De delegatie, geleid door Guillermo Anguera, werd ontvangen door Fener al-Giêtm, plaatsvervangend covoorzitter van het Bureau voor Buitenlandse Betrekkingen, AANES-vertegenwoordiger Xalid Ibrahim, Lana Hisên van de PYD en Heweyda Mihemed Selim Mihemed, vertegenwoordiger van de vrouwenorganisatie.

Tijdens de bijeenkomst werden het politieke proces in Syrië en de noodzaak van een oplossing voor de huidige crisis, evenals de humanitaire, economische en veiligheidssituatie in de zelfbesturende regio’s besproken. Volgens de verklaring herinnerde al-Giêt aan de oproep van de autonome regering tot een dialoog met respect voor de territoriale integriteit en een politieke oplossing, waarbij hij opmerkte dat de Turkse bezetting de echte bedreiging voor de integriteit van Syrië is, terwijl de autonome regering de soevereiniteit van Syrië verdedigt.

Verwijzend naar de gesprekken tussen het Assad-regime, de Turkse staat en Rusland, zei al-Giêt: “De toenadering tussen Syrië en Turkije is in tegenspraak met de belangen van Syrië en zijn volk in het licht van de oorlogszucht van Turkije en de bezetting van Syrisch grondgebied.” Hij voegde eraan toe dat de sluiting van de grensovergang Til Koçer (Al-Yarubiyah) een negatieve invloed heeft gehad op de humanitaire en economische situatie in de regio en dat dit besluit oneerlijk is tegenover de bevolking van Syrië. De grensovergang Til Koçer, die wordt gecontroleerd door het Iraakse leger, werd in 2018 op aandringen van Rusland gesloten door een besluit van de VN-Veiligheidsraad.

Guillermo Anguera bedankte de AANES en de Syrische Democratische Krachten (SDF) voor het garanderen van de veiligheid in de regio en de strijd tegen ISIS, en verklaarde dat Spanje het autonome bestuur steunt op humanitair, veiligheids- en economisch gebied.

Na de diplomatieke uitwisseling werd in de notulen vastgelegd dat AANES 13 kinderen en twee ISIS-vrouwen aan Spanje overdroeg.

De gevangengenomen of geïnterneerde leden van ISIS van over de hele wereld vormen een groot veiligheidsrisico voor het autonome bestuur. Er zitten ongeveer 12.000 ISIS-leden vast in gevangenissen in het noordoosten van Syrië. Hol Camp huisvest 7.800 ISIS-vrouwen en -kinderen uit 54 andere landen, naast Syrische en Iraakse staatsburgers. Het autonome bestuur heeft de situatie in Camp Hol nauwelijks onder controle en vraagt herhaaldelijk aan de landen van herkomst om hun onderdanen over te nemen. Tot nu toe ontlopen de meeste staten zich echter van hun verantwoordelijkheid.