AANES: Er zal geen oplossing of stabiliteit zijn totdat Afrin en andere bezette gebieden zijn bevrijd

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het Autonome bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van het 5e jaar van de bezetting van Afrin door de Turkse staat.

Het Autonome Bestuur stond erop dat de strijd zou doorgaan totdat Afrin en andere bezette gebieden waren bevrijd.

De AANES-verklaring op dinsdag bevat het volgende:

“Op 20 januari is het 5 jaar geleden dat de Turkse aanvallen op Afrin begonnen. De Turkse aanvallen waren gericht op het democratische project en tegelijkertijd werd de intentie van Turkije onthuld om Syrië binnen te vallen en zijn imperiale verleden nieuw leven in te blazen. Afrin werd bezet als gevolg van politieke onderhandelingen en helaas zijn deze onderhandelingen en overeenkomsten nog steeds van kracht. Het veranderen van de demografische structuur van de bezette gebieden en het steunen van terrorisme verwerpt de Turkse retoriek dat zijn militaire operaties het Syrische volk dienen. Het laat intussen zien dat er pogingen zijn om de Syrische crisis te verdiepen en dat deze krachten en partijen nadere afspraken hebben gemaakt over het Syrische volk.

Met al deze ontwikkelingen gaat het lijden van het Syrische volk, vooral degenen die met geweld van hun land zijn verdreven, door. Vandaag is het 5 jaar geleden dat de Turkse aanvallen op Afrin plaatsvonden. Op basis van flauwe excuses heeft de Turkse staat geprobeerd zijn bezetting in Syrië uit te breiden, hardhandig op te treden tegen het Syrische volk, terrorisme te steunen en stabiliteit en overeenkomsten te voorkomen.

Afrin, waar stabiliteit was bereikt en duizenden Syriërs hun toevlucht hadden gezocht voor de invasie, staat de afgelopen 5 jaar onder druk, terreur en bezetting. In het bezette Afrin worden etnische en culturele misdaden gepleegd. Deze misdaden en schendingen van rechten worden gepleegd voor de ogen van de VN, humanitaire en legale organisaties.

Deze misdaden moeten onmiddellijk worden gestopt en de bezetting moet worden beëindigd. Tegelijkertijd moeten de verantwoordelijken worden vervolgd en ter verantwoording worden geroepen. Stilte maakt de weg vrij voor Turkije om dergelijke misdaden te plegen.

Wij geloven dat er geen oplossing of stabiliteit zal zijn totdat Afrin en andere bezette gebieden zijn bevrijd van de Turkse staat. De verklaringen van betrokken partijen over de bestaande overeenkomsten en plannen en de rol van Turkije in de bezette gebieden zijn onaanvaardbaar, wat wij ten stelligste afwijzen.

In deze context groeten we het verzet van de mensen en de strijdkrachten van Afrin. We staan erop dat de strijd zal doorgaan totdat we de veiligheid van onze ontheemden en hun terugkeer naar Afrin hebben gewaarborgd. Ondertussen prijzen we het historische verzet van ons volk in Shehba en andere kampen.

We vertellen alle strijdkrachten in Syrië dat Turkije bijdraagt aan allerlei soorten terrorisme met zijn bezetting en voortdurende bedreigingen in Afrin en andere regio’s. Het stilzwijgen van deze strijdkrachten laat zien dat ze een partij zijn in de belangen van Turkije in het Syrische volk. We zouden willen stellen dat het vasthouden aan morele waarden een historische verantwoordelijkheid is in deze periode.

Als autonoom bestuur beloven we onze mensen dat we de verworvenheden van de revolutie zullen blijven beschermen en dat we nooit zullen afzien van de bevrijding van de bezette gebieden. We herdenken al onze heldhaftige martelaren die hun leven hebben opgeofferd in Afrin en andere delen van Syrië, en we herhalen dat we in hun voetsporen zullen treden om de grote overwinning te behalen.”