AANES gaat meer dan 10.000 buitenlandse ISIS-leden berechten

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft aangekondigd dat het de rechtszaak tegen meer dan 10 duizend ISIS-leden zal beginnen.

AANES verklaarde dat hun beslissing is genomen in overweging van het feit dat hun herhaalde oproepen aan de internationale gemeenschap om de criminele ISIS-huurlingen voor de rechter te brengen, zonder resultaat zijn gebleven.

De verklaring van AANES die op zaterdag is uitgebracht, omvat het volgende:

“De wereld heeft in de afgelopen jaren gezien hoe de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) de terroristische organisatie ISIS heeft geconfronteerd en bestreden in noordelijk en oostelijk Syrië, vanaf Kobani tot Al-Baghouz en via de hoofdstad van hun vermeende kalifaat, Raqqa. ISIS, dat de gevaarlijkste internationale terroristische organisatie vertegenwoordigt, heeft de meest gruwelijke misdaden en slachtingen gepleegd tegen de mensen in de regio.

Terroristen van meer dan 60 nationaliteiten, die via Turks grondgebied Syrië zijn binnengekomen met de steun en supervisie van de regering van Ankara, hebben oorlogsmisdaden tegen de mensheid gepleegd en zijn verantwoordelijk voor duizenden verdwijningen en de vernietiging van onze steden en infrastructuur.

Onze strijdkrachten, vertegenwoordigd door de SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten), slaagden erin om ISIS geografisch te verslaan met de steun van de wereldwijde coalitie tegen DAESH (ISIS), waarbij we grote offers brachten die 15.000 martelaren en meer dan 25.000 gewonden kostten.

In het laatste bolwerk van ISIS, in Al-Baghouz, werden meer dan tienduizend gevaarlijke strijders van de organisatie gearresteerd en zij bevinden zich nu in de detentiecentra van het Democratische Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië. Daarnaast zijn er tienduizenden van hun familieleden aanwezig, waarvan de meesten kinderen en vrouwen zijn, die nu verblijven in de kampen in noordelijk en oostelijk Syrië.

Sinds de eerste dagen na het einde van de strijd in Al-Baghouz en de nasleep daarvan heeft het Autonome Bestuur herhaaldelijk opgeroepen aan de internationale gemeenschap om haar verantwoordelijkheden te vervullen bij het vinden van oplossingen voor het dossier van de ISIS-elementen die daar vastzitten. AANES heeft initiatieven voorgesteld aan alle betrokken landen en mensenrechten en internationale organisaties om een internationaal tribunaal of een internationale rechtbank op te richten, om ISIS-elementen te berechten op basis van het bewijsmateriaal en onweerlegbare documenten die beschikbaar zijn voor de AANES-instellingen, en hen te veroordelen voor het plegen van, samen met hun supporters, de meest afschuwelijke terroristische misdaden tegen de mensen en componenten van de regio.

Vandaag draagt het Autonome Bestuur, ondanks de grote uitdagingen, de moeilijkheid en gevoeligheid van de fase, een grote last als gevolg van deze criminelen die vastzitten in detentiecentra zonder enige rechtszaak voor de misdaden die ze hebben gepleegd tegen onschuldige mensen. De omstandigheden kunnen niet langer blijven zoals ze zijn.

Het niet voor de rechter brengen van deze criminelen is in strijd met internationale wetten en overeenkomsten, en vergroot bovendien het gevaar van de veiligheidssituatie als ze in deze situatie blijven.

Vanwege het falen van de internationale gemeenschap om te reageren op de oproepen en verzoeken van het Autonome Bestuur aan thuislanden om hun burgers terug te halen, en om sociale rechtvaardigheid te bereiken, heeft het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië besloten om de gevangengenomen buitenlandse ISIS-leden een eerlijk en transparant proces te geven in overeenstemming met internationale en lokale wetten met betrekking tot terrorisme, en op een manier die de rechten van de eisers onder de slachtoffers en leden van hun families behoudt.

Dit betekent niet dat het Autonome Bestuur haar mening over de noodzaak van het oprichten van een internationaal tribunaal of een internationale rechtbank voor het dossier van ISIS-terroristen opgeeft.

We blijven aandringen op ons verzoek aan de internationale gemeenschap om te reageren op onze eisen voor de oprichting van een internationaal tribunaal. In dit verband roepen we de Internationale Coalitie tegen ISIS, de Verenigde Naties, relevante internationale mensenrechtenorganisaties en lokale organisaties op om positief betrokken te zijn, aanwezig te zijn en steun te verlenen tijdens alle fasen van de processen.”