AANES: Nationale dialoog is nodig voor een oplossing in Syrië

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Hisên Osman, medevoorzitter van de Uitvoerende Raad van het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES), sprak op het 4e Congres van de Syrische Democratische Raad (MSD) in Raqqa.

Osman merkte op dat de crisis die al meer dan 10 jaar duurt in Syrië veel leed heeft veroorzaakt en zei: “De pijn en het lijden van de Syriërs gaat nog steeds door en we zijn nog ver verwijderd van een oplossing of overeenkomst als gevolg van de interventie van lokale en internationale machten.”

Osman merkte op dat het bestuursmodel dat is geïmplementeerd in Noord- en Oost-Syrië de meest geschikte oplossing is om het conflict te beëindigen en wees erop dat het autonome bestuur een nationaal project is dat is gebaseerd op rechtvaardigheid, gelijkheid en de creatie van een democratisch Syrië.

Osman vervolgde: “De ervaring met het Autonoom Bestuur is een duidelijk nationaal model dat de nationale identiteit en eenheid van Syrië versterkt. Dit project heeft alle pogingen tot politieke en sociale genocide en verwarring weerstaan.”

Osman benadrukte dat de huidige omstandigheden, de plannen en samenzweringen van de antidemocratische krachten, de constante bedreigingen en aanvallen van Turkije en de bezetting van de regio een duidelijk beleid zijn dat erop gericht is om de ervaring van de lokale bevolking te vernietigen en hun hoop te vernietigen. Hij merkte op dat de strijd van het volk tegen terrorisme en voor de vestiging van een democratisch Syrië de basis is van de sociale en geografische oplossing.

Osman wees erop dat de organisatie van het congres en de opmerkelijke deelname een bewijs zijn van de realiteit van de richting die de regio uitgaat, en voegde eraan toe: “De MSD is de succesvolle paraplu van Syrië en heeft bewezen dat het de Syrische realiteit kan overwinnen. De oppositie, die streeft naar democratie, biedt nog lang geen oplossing. De oorlog tegen de MSD heeft voor grote moeilijkheden gezorgd, maar het belangrijkste is dat deze obstakels geen belemmeringen voor ontwikkeling zijn geworden.”

“Wij geloven dat de MSD, die in moeilijke jaren heeft geworsteld, succesvol zal zijn en een paraplu kan worden,” zei Osman en wenste dat het congres succesvol zal zijn en een sterke start voor dit proces en de hoop van het volk.

Osman benadrukte dat het accepteren van gematigdheid in de dialoog en het vasthouden aan gematigdheid als strategie de manier is om uiteindelijk te winnen.

Suhêl Senûh, uitvoerend lid van de Syrische Vrouwenvergadering, sprak ook en zei: “De Syrische crisis heeft zich verlengd en uitgebreid. Duizenden mensen zijn het slachtoffer geworden. Deze crisis duurt al meer dan 10 jaar en er is geen enkele poging gedaan om een oplossing te vinden. Tegelijkertijd is er geen nationale wil om deze crisis op te lossen.”

Suhêl Senûh riep alle Syriërs op zich te verenigen en actief deel te nemen aan het proces om tot een politieke oplossing te komen: “Syrische vrouwen hebben een belangrijke rol gespeeld in het laten horen van de stem van vrouwen. Ze namen deel aan alle gebieden van het leven. Ze waren pioniers in de oorlog. Alle vrouwen moeten de kans krijgen om vrede en een grondwet te creëren als vertegenwoordigers van dit land.”

Bron: ANHA