AANES: Onderwijs is geen koopwaar

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Private, commerciële onderwijsinstellingen in de omgeving van Raqqa worden gesloten. Hiermee volgt het onderwijscomité van Raqqa het besluit van de zelfbestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) van 3 juli. Volgens Azad Berazîn, adjunct-medevoorzitter van het onderwijscomité van AANES, is deze beslissing het gevolg van klachten van families van kinderen die dergelijke instellingen bezochten.

Berazîn benadrukte het belang van het principe dat onderwijs niet tot koopwaar mag worden gemaakt. Zowel de bevolking als het zelfbestuur keerden zich tegen dergelijke privatiseringstendensen. Hij meldde dat het onderwijscomité in Raqqa momenteel 40 academies exploiteert, maar van plan is om meer instellingen te openen om aan de vraag te voldoen.

Verder benadrukte Berazîn dat de academies van het zelfbestuur een hoog niveau van kwaliteit en professionaliteit bieden in het onderwijs. Door het openen van extra academies zou onderwijs decommercialiseerd worden en de financiële last voor mensen in Noord- en Oost-Syrië verminderd worden. Hij benadrukte dat de onderwijsinstellingen openstaan voor alle leraren in de regio en hoopte dat zij voldoen aan hun morele en menselijke verplichting ten opzichte van de jeugd in Noord- en Oost-Syrië.