AANES richt Comité Vermiste Personen op in Noord- en Oost-Syrië

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Sinds 2011 is Syrië het toneel van een wereldwijde proxyoorlog die aan meer dan 500.000 mensen het leven heeft gekost. Nog eens 13 miljoen mensen zijn het land ontvlucht of binnen de landsgrenzen ontheemd geraakt. Meer dan 100.000 mensen worden vermist. Het onbekende lot van de vermisten is een van de grootste tragedies van de Syrische oorlog.

Om de vermisten terug te vinden, willen de Verenigde Naties een nieuw instituut oprichten. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York werd besloten tot de oprichting van het “Onafhankelijk instituut voor verdwenen personen in de Arabische Republiek Syrië”. De organisatie komt hiermee tegemoet aan de eisen van getroffen families en mensenrechtengroeperingen. Na 12 jaar conflict en geweld is er weinig vooruitgang geboekt om het lijden van de families te verlichten. Deze verwachte antwoorden over het lot en de verblijfplaats van de vermisten staan in een overeenkomstige resolutie, die door de Algemene Vergadering werd aangenomen met 83 stemmen voor, 11 tegen en 62 onthoudingen.

De oprichting van het nieuwe VN-mechanisme werd positief ontvangen in de autonome regio in het noorden en oosten van Syrië.

De Syrische Democratische Raad (MSD of SDC) gaf een verklaring uit waarin ze de beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verwelkomde en haar volledige bereidheid uitsprak om alle soorten steun te verlenen aan alle inspanningen die een einde zouden maken aan de Syrische crisis.

Het Comité van Ontheemden van Serêkaniyê (Komîteya Koçberên Serêkaniyê) verwelkomde de resolutie als een “langverwachte maar welkome stap” in de richting van gerechtigheid:
“Het is uiterst belangrijk dat er een internationale instelling wordt gevormd die zich richt op de verblijfplaats van de vermiste Syriërs. Minstens zo belangrijk is de bevordering van een serieus, onpartijdig en transparant onderzoek, zodat het lot van de vermisten kan worden opgehelderd en de verantwoordelijken kunnen worden gevonden en gestraft.”

De afdeling Buitenlandse Zaken van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft dinsdag de oprichting aangekondigd van het Comité Vermiste Personen in Noord- en Oost-Syrië.

Volgens de verklaring van AANES is het besluit om het comité op te richten genomen in overeenstemming met resolutie A/77/L79 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

AANES gelooft in de noodzaak om humanitaire kwesties op te lossen die een onvermijdelijk gevolg zijn van het voortdurende conflict op Syrisch grondgebied, en de kwestie van vermiste personen om 2 belangrijke redenen:

De eerste reden is de omvang van de pijn die de families van vermiste personen ervaren op elk moment van het verlies van hun dierbaren, de rechten van deze vermiste personen en hun families en het ophelderen van hun lot.

De tweede reden is het belang van het oplossen van de kwestie in overeenstemming met de noodzaak van het oplossen van de Syrische crisis in overeenstemming met de relevante VN-resoluties, met name resolutie nr. 2254 van de Veiligheidsraad van 2015, evenals resolutie nr. 2474 van 2019.

“Het Comité Vermiste Personen in Noord- en Oost-Syrië bestaat uit een groep advocaten en een centraal comité gevestigd in de stad Qamishlo en subcomités in verschillende AANES-gebieden. Het comité coördineert en werkt samen met de betrokken autoriteiten om het lot van vermiste personen uit de gebieden van de AANES sinds het begin van de Syrische crisis te zoeken en op te volgen met de partijen in het conflict in Syrië, zonder onderscheid van geslacht, nationaliteit, religie of sekte,” zei de verklaring van de AANES, eraan toevoegend dat de datum van de start van de werkzaamheden van het comité en hoe ermee te communiceren later zal worden aangekondigd.