AANES roept op tot steun in IS-processen

ISIS
  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Sinds het militaire einde van de terroristische organisatie “Islamitische Staat” (IS) in het voorjaar van 2019 heeft het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) het alleen moeten stellen met tienduizenden gevangen IS-jihadisten uit de hele wereld en hun familieleden. Net zo lang hebben oproepen van het zelfbestuur aan de statengemeenschap om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun burgers die in de regio worden vastgehouden terug te brengen, geen gehoor gevonden. De landen van herkomst hebben ook gefaald in hun plicht met betrekking tot de eis van AANES om een internationaal IS tribunaal op te richten in de regio.

Als uitweg had AANES daarom in juni aangekondigd dat het buitenlandse leden van de jihadistische militie zelf zou berechten. Maar deze onderneming stelt Noord- en Oost-Syrië voor grote financiële, logistieke en juridische uitdagingen. Het zelfbestuur heeft momenteel onvoldoende capaciteit om deze processen zonder internationale steun te voeren. Met name de behoefte aan meer detentiefaciliteiten om IS-jihadisten veilig te huisvesten, vooral met het oog op de toenemende dreiging van de terreurgroep en de veiligheidsmaatregelen daartegen, gaat de capaciteiten van de autonome autoriteiten momenteel ver te boven.

In een nieuwe oproep op maandag riep AANES de internationale gemeenschap op om de nodige steun te verlenen en met haar samen te werken om de gerechtelijke vervolging van IS-daders zo snel mogelijk mogelijk mogelijk mogelijk te maken en te zorgen voor internationale gerechtigheid. Daarnaast roept het zelfbestuur het Westen op om zich te bekommeren om het lot van IS-kinderen en te helpen bij het opzetten van rehabilitatiecentra. Alleen al in het opvangkamp al-Hol bij Hesekê zitten meer dan 20.000 kinderen van IS-leden. Velen zijn jonger dan twaalf jaar en worden geïndoctrineerd in de islamistische ideologie. Dit maakt het broeinest Hol van IS-kinderen tot een van de gevaarlijkste plekken ter wereld.

“We hebben speciale onderwijsinstellingen nodig om deze kinderen te re-integreren in de maatschappij. Ze zijn het slachtoffer van de terreurgedachte”, aldus de verklaring. Er staat verder: “Hun opvoeding en rehabilitatie zal een dreiging voorkomen die in de toekomst de hele wereld kan treffen. Elk uitstel vergroot dit risico. De statengemeenschap moet eindelijk de bereidheid tonen om IS-kinderen een goede en leefbare toekomst te bieden, om zo de voorwaarden voor de verspreiding van de IS-ideologie weg te nemen en ook de legitieme belangen van alle regionale componenten te beschermen.”