AANES roept VN op internationale oplossing te vinden voor IS-leden

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië 

Het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft de Verenigde Naties (VN) opgeroepen om mee te werken aan een internationale oplossing voor gedetineerde leden van de terroristische organisatie “Islamitische Staat” (IS) en hun familieleden. De oproep werd gedaan door Bedran Çiya Kurd en Samar al-Abdullah, medevoorzitters van de afdeling Buitenlandse Zaken van AANES, aan Fionnuala Ní Aoláin, de speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden in de strijd tegen terrorisme. De Ierse professor in de rechten, die rapporteert aan de Mensenrechtenraad van de VN, was vorige week in het noordoosten van Syrië. De reis was gericht op het beoordelen van de huidige omstandigheden in detentiefaciliteiten, opvang- en interneringskampen en rehabilitatiecentra voor jongeren. Het was het eerste bezoek van een hoge VN-delegatie aan de autonome regio.

Genegeerd broeinest voor IS-jongeren in kamp al-Hol

Sinds de verplettering van de territoriale overheersing van de zogenaamde IS in maart 2019 wordt het zelfbestuur in het noorden en oosten van Syrië geconfronteerd met meer dan 10.000 vastgehouden IS-jihadisten uit ongeveer zestig verschillende staten – ongeveer 2.000 van hen komen uit westerse landen – en tienduizenden familieleden, van wie sommigen zeer fanatiek zijn. Alleen al in het al-Hol kamp bij Hesekê worden momenteel meer dan 50.000 mensen opgevangen. De meesten komen uit Syrië en Irak, anderen uit Europa, de Kaukasus, Noord-Afrika en het Midden- en Verre Oosten. Ongeveer de helft is minderjarig, veel van de kinderen zijn jonger dan twaalf jaar en worden geïndoctrineerd in de islamistische ideologie. Dit maakt de kinderkamer van IS in al-Hol tot een van de gevaarlijkste plekken ter wereld.

50 geboortes per maand

Maar in plaats van het IS-probleem met mondiale verantwoordelijkheid aan te pakken, ligt de hele last, zowel in economisch en logistiek als in veiligheidstermen, alleen op de schouders van het autonome bestuur. Net als voorheen is bijna geen enkel land bereid om zijn burgers en hun familieleden terug te nemen die gevangen zitten voor oorlogsmisdaden in naam van IS – ondanks dat de grootste last van Noordoost-Syrië al wordt gedragen in de strijd tegen de terroristische militie. Ondertussen blijft de nieuwe IS-generatie in al-Hol groeien. Met gemiddeld 50 geboortes per maand is het kamp een ware broedplaats voor de jihad. De meeste baby’s worden geboren in de zogenaamde Annex – een speciale vleugel waar meer dan 7.000 buitenlandse vrouwen en kinderen zijn geïnterneerd. Het is al langer bekend dat jongeren de vleugel worden binnengesmokkeld en kinderen verwekken bij bijzonder geradicaliseerde IS-vrouwen. Door de moeilijke veiligheidssituatie in al-Hol kan dit niet volledig worden voorkomen.

Rapporteur roept op tot repatriëring naar landen van herkomst

Om in ieder geval het kweken van de volgende generatie terroristen in te dammen en de indoctrinatie van kinderen en minderjarigen tegen te gaan, worden bijzonder gevaarlijke jongeren geresocialiseerd in een rehabilitatiecentrum van AANES om ze uit de spiraal van radicalisering te halen. Maar dit heeft Fionnuala Ní Aoláin blijkbaar verbijsterd. “De massale, onbepaalde en willekeurige opsluiting van kinderen, vooral jongens” is volstrekt onaanvaardbaar, zei de speciale VN-rapporteur afgelopen vrijdag op een persconferentie in Genève. Terwijl de toegang tot gevangenissen en detentiecentra in het noordoosten van Syrië “een belangrijke eerste stap was in het verzekeren van de nodige transparantie”, zei Ní Aoláin. Ze erkent ook “ten zeerste de complexiteit van de politieke en veiligheidssituatie ter plaatse”. Maar de scheiding van adolescenten en jongeren van hun moeders is onaanvaardbaar, zei ze, omdat het een duidelijke schending is van de internationale mensenrechtenwetgeving en in strijd is met de rechten van het kind. De advocate riep alle landen waarvan onderdanen zijn geïnterneerd of vastgehouden in het noordoosten van Syrië op om hun “fundamentele mensenrechtenverplichtingen” na te komen en hun burgers te repatriëren.

Zelfbestuur heeft nauwelijks middelen

Wat de kinderen betreft zouden de doelen van de internationale gemeenschap eigenlijk duidelijk moeten zijn, benadrukt AANES. Ze hebben vaak een groot deel of zelfs hun hele leven doorgebracht onder traumatiserende omstandigheden in IS-gebied of in opvangkampen, waar ze nu worden blootgesteld aan indoctrinatie door de terroristische militie – vaak via jihadistische structuren. Daarom moet de nadruk eigenlijk liggen op het verwerken van wat ze hebben meegemaakt en op psychologische en educatieve zorg. Op enkele uitzonderingen na onttrekt de internationale gemeenschap zich echter aan deze verantwoordelijkheid. Het zelfbestuur heeft echter niet de middelen om projecten voor preventie en deradicalisering honderd procent volgens internationale standaarden uit te voeren. “Het erkent de tekortkomingen en obstakels in de overeenkomstige faciliteiten en werkt met alle macht om de leefomstandigheden in de kampen te verbeteren ondanks de vervallen infrastructuur en beperkte capaciteiten”, zei het AANES-bureau voor externe betrekkingen na het bezoek van de speciale VN-rapporteur.

Maar om de deradicalisering en rehabilitatie van de kinderen, maar ook van hun moeders en vaders, op de lange termijn te laten slagen, moeten alle betrokken actoren heel duidelijk zijn over hun eigen rol en de plichten die daarbij horen. Op het terrein moet bijvoorbeeld een manier van werken worden ondersteund die gecoördineerde en op elkaar afgestemde samenwerking in het hulpverlenings- en veiligheidsnetwerk mogelijk maakt. Hiervoor zouden problemen van economische of juridische onevenwichtigheid, zoals de juridische afhandeling van IS-misdaden en de veroordeling van daders, en instabiliteit moeten worden opgelost. AANES doet al jaren dergelijke voorstellen en vergaande voorstellen voor samenwerking. Het roept ook op tot internationale druk op regionale landen die de bestaande spanningen in de regio verergeren en IS steunen – waardoor de terroristische organisatie zich kan reorganiseren en verspreiden.

Met name Turkije wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld van directe steun aan IS. De door Ankara met geweld ingestelde bezettingszone in delen van Syrië is een veilige haven gebleken voor IS, zoals keer op keer blijkt uit aanvallen van het Amerikaanse leger op onder andere leiders van de jihadistische militie. Het zelfbestuur met zijn oproepen heeft echter bijna nergens gehoor gevonden. Het falen van de internationale gemeenschap om adequaat te reageren op de eisen van AANES heeft de frustratie van de lokale bevolking over het uitblijven van een reactie vergroot – en daarmee het IS-probleem verder verergerd. Dit is niet alleen een probleem voor Noordoost-Syrië, maar ook voor Europa.