AANES roept wereldwijde coalitie op om duidelijk standpunt in te nemen tegen Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Op 3 augustus om 19.15 uur viel een UAV van de Turkse staat een auto aan met zes SDF-commandanten en strijders die op weg waren naar het dorp Harmi Sheikho in de stad Qamishlo, terwijl ze op weg waren naar huis om hun maandelijkse vakantie door te brengen. De aanval resulteerde in het martelaarschap van vier strijders en de verwonding van twee anderen.

Het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) gaf een schriftelijke verklaring uit over de dodelijke Turkse aanval, waarin het volgende stond:

“De binnenvallende Turkse staat heeft voor de ogen van de hele wereld opnieuw een aanval uitgevoerd, met doden en gewonden tot gevolg. De aanval is een duidelijke poging om de aandacht af te leiden van de strijd tegen huurlingen van ISIS en de wens om de stabiliteit in onze regio’s te verstoren.

Wij van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië hebben eerder benadrukt dat de internationale coalitietroepen en partijen die een staakt-het-vuren hebben gegarandeerd een duidelijk standpunt moeten innemen. De voortzetting van de aanvallen op strijders die de strijd aanbinden met terreur en extremisme is een gevaarlijk signaal. Wij bevestigen dat de veiligheid van onze mensen en onze regio’s onze topprioriteit is, en wij zullen er alles aan doen om die veiligheid te garanderen.

Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de families van de martelaren en wensen de gewonden een spoedig herstel toe. We zullen in de voetsporen van onze martelaren blijven treden, de verworvenheden van ons volk beschermen en hun streven naar een democratische toekomst veiligstellen.”