AANES: Turkse drones moeten uit het luchtruim geweerd worden

Vorige week ondertekenden 102 Franse parlementsleden van verschillende politieke fracties een verklaring die werd gepubliceerd op de website van de Franse krant Le Journal du Dimanche. De ondertekenaars eisten de erkenning van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) en de sluiting van het luchtruim boven Rojava, wijzend op de eerdere invasies door de Turkse staat en de dreiging van een nieuwe bezettingsoperatie.

De Algemene Vergadering van AANES verwelkomt deze oproep en stelt: “Het kan voor niemand verborgen blijven dat het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië zich in een moeilijke en ernstige humanitaire en levensbedreigende situatie bevindt: het embargo tegen deze regio, de sluiting van de poorten voor humanitaire hulp, de directe aanvallen op burgers, servicecentra, wegen, ziekenhuizen, elektriciteits- en waterbedrijven door de Turkse staat. Turkije valt de bevolking van Noordoost-Syrië aan met middelzware en zware wapens en drones en blijft dreigen met een grootschalige militaire operatie.

“Er dreigt een humanitaire catastrofe”

Als deze operatie tot stand komt, zal dit een humanitaire catastrofe teweegbrengen. Het zal een nieuwe vluchtelingenbeweging op gang brengen en demografische verandering teweegbrengen. De wereld is op de hoogte van de gevaarlijke situatie in Noord- en Oost-Syrië en de gevolgen van een aanval op de regio. Dit heeft leden van het Franse parlement ertoe aangezet om achter de mensen van de autonome administratieve regio’s van Noord- en Oost-Syrië te staan ​​en zich te verzetten tegen elke onmenselijke aanval op de regio. Daarmee stuurden ze een humanitaire boodschap de wereld in.

Op basis hiervan spreken wij, de Algemene Vergadering van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië, onze oprechte dank uit aan de leden van het Franse parlement voor hun inspanningen en houding bij het bestrijden van de dreiging van agressie door de Turkse staat aan de kant van de mensen uit de regio.

‘Turkse drones moeten het luchtruim uit’

We roepen alle parlementsleden, besluitvormers, internationale organisaties en humanitaire hulpverleners in de wereld op om ook samen met de mensen in de regio een standpunt in te nemen ​​tegen de agressie van de Turkse bezettingsstaat. Tegelijkertijd roepen we de internationale gemeenschap op, met name de landen van de Internationale Coalitie, om ervoor te zorgen dat de gewapende drones van de Turkse staat uit het luchtruim geweerd worden.”