AANES: Turkse escalatie tegen de regio is een gevaar voor heel Syrië

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft een verklaring uitgegeven over de escalatie van de aanvallen van de Turkse bezettingsstaat op de regio, waarin het volgende staat:

“In het licht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot Syrië en onze regio hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden die allemaal wezen op een politieke oplossing. Vooral in het licht van het streven van Turkije naar meer oorlog, steunen we deze inspanningen voor een politieke oplossing, maar we weigeren elke overeenkomst over een politieke oplossing die in strijd is met het belang van Syrië en zijn bevolking, zoals de Adana-overeenkomst.

Ondanks alle ontwikkelingen zet de Turkse staat zijn genocidale oorlog tegen onze mensen en regio’s voort, met behulp van meerdere wapens, waaronder artillerie en drones, om enerzijds de troepen aan de grens te provoceren en in een poging om burgers aan te vallen met als doel om chaos te creëren en de mensen te dwingen te vluchten om nieuwe gebieden te bezetten en deze bij het bezettingsproject te voegen.

Turkije zoekt ook wraak op ISIS door zich te richten op leiders die tegen ISIS hebben gestreden, zoals kameraad Jiyan en haar metgezellen in de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ), evenals op de interne veiligheidstroepen in Ain Issa en Kobane.

De fragiele positie van de landen die garant staan voor het staakt-het-vuren komt opnieuw en ernstig naar voren, nu duidelijk wordt dat er sprake is van clementie en minachting voor wat Turkije doet tegen onze regio’s.

Wij van het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië bevestigen dat deze Turkse escalatie nooit het Syrische belang zal dienen en een gevaar zal vormen voor heel Syrië en zijn bevolking. Zonder twijfel legitimeert het de Turkse bezetting en steun voor ISIS om weer terug te komen.”