AANES waarschuwt voor humanitaire gevolgen van Turkse aanvallen

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) heeft gereageerd op de aankondiging van de Turkse regering om infrastructuur in de regio aan te vallen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan had woensdag gezegd dat hij de aanval van zondag in Ankara zou wreken door infrastructuur in Syrië en Irak aan te vallen. “Vanaf nu zijn alle infrastructuren, belangrijke faciliteiten en energievoorzieningen van de PKK/YPG in Irak en Syrië legitieme doelwitten voor onze veiligheidstroepen”,  zei Fidan op een persconferentie in Ankara. Hij beweerde dat de aanvallers voor de aanval getraind waren in Noord-Syrië: “Door het werk van onze veiligheidstroepen is het duidelijk geworden dat de twee terroristen uit Syrië kwamen en daar getraind waren.”

Deze verklaring werd onmiddellijk ontkend door de algemene commandant van de Syrische Democratische Krachten (SDF), Mazlum Abdi. De Volksverdedigingskrachten (HPG) zeiden vandaag ook dat de Turkse regering deze ongefundeerde en valse verklaring gebruikt om onderdrukking en massamoorden op burgers te rechtvaardigen.

AANES zei vandaag dat Turkije voortdurend op zoek is naar een voorwendsel om de autonome noordoostelijke Syrische regio aan te vallen. “Het lijkt erop dat onze regio het doelwit is telkens als Turkije een probleem of kwestie heeft. Turkije vergeet gemakshalve de extreme verscherping van de grenzen met Syrië….. We begrijpen niet hoe grensovergangen mogelijk moeten zijn wanneer Turkije zelf zijn procedures verscherpt en hoge barrières opwerpt aan zijn grenzen met Syrië”, luidt de verklaring op de website van AANES. Volgens de verklaring probeert Turkije de aandacht van het Turkse publiek af te leiden van zijn eigen interne problemen door AANES bij de aanval te betrekken.

De verklaring wees erop dat de aanvallen op vitale faciliteiten en infrastructuur ernstige humanitaire gevolgen zullen hebben voor de leefomstandigheden van de bevolking. Het was agressief gedrag dat neerkwam op een oorlogsmisdaad.

AANES riep de door de VS geleide wereldwijde coalitie tegen IS, evenals Rusland, de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties en de internationale gemeenschap op om een einde te maken aan de pogingen van Turkije om Syrië in evenwicht te brengen door de autonome regio aan te vallen.