Abdullah Öcalan: een kwart eeuw in de gevangenis

Op 15 februari is het 25 jaar geleden dat de leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), Abdullah Öcalan, werd ontvoerd in Kenia en overgebracht naar Turkije, waar hij werd opgesloten op Imrali, een klein eiland in de Zee van Marmara. Op 4 april wordt hij 75 jaar.

Tien jaar lang was Öcalan de enige gevangene in de zwaarbeveiligde gevangenis van Imrali, bewaakt door duizend Turkse soldaten. Zoals wordt opgemerkt in het voorwoord van het boek Freedom Will Prevail, een korte biografie van Öcalan gepubliceerd in 2021, “werd het eiland Imrali zo een voorloper van het beruchte Guantánamo detentiecentrum.”

In het eerste decennium van deze eeuw schreef Öcalan teksten en boeken over geschiedenis, filosofie en sociale wetenschappen die een revolutie teweegbrachten in de Koerdische politiek, en bedacht hij het voorstel van “democratisch confederalisme” als een niet-statelijk politiek systeem.

Vanaf juli 2011 mocht hij geen contact meer hebben met zijn advocaten tot mei 2019, na een massale hongerstaking waarin hij het einde van zijn eenzame opsluiting eiste.

Tussen januari 2013 en april 2015 waren er gesprekken tussen Öcalan, de PKK en de Turkse staat om tot een overeenkomst te komen om de Koerdische kwestie op te lossen en een onderhandelde oplossing voor het langlopende conflict te bewerkstelligen. Maar in 2015 liepen deze gesprekken stuk en ontketende Turkije een nieuwe golf van geweld tegen het Koerdische volk en werd Öcalan opnieuw volledig de pas afgesneden.

Midden in het isolement van hun leider begon het Koerdische volk op 8 november 2018 een hongerstaking, op initiatief van parlementslid Leyla Güven van de HDP-partij, die in strijd met haar parlementaire onschendbaarheid en een gerechtelijke uitspraak gevangen werd gezet. Ongeveer 250 politieke gevangenen sloten zich aan bij Güven in een hongerstaking voor onbepaalde tijd, waarin ze eisten dat er een einde zou komen aan de eenzame opsluiting van Öcalan. Tot 8.000 mensen over de hele wereld namen op verschillende manieren deel aan de hongerstaking, waaronder politieke gevangenen in heel Turkije en politici, academici en activisten in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Amerika en het Midden-Oosten.

Tegen de achtergrond van de massale hongerstaking kreeg hij in januari 2019 een kort bezoek van zijn broer Mehmet, het eerste contact van welke aard dan ook met Öcalan sinds september 2016, en in mei was er het eerste bezoek van zijn advocaten sinds 2011. Op 22 mei 2019 gaf Öcalan een verklaring uit waarin hij opriep om een einde te maken aan de massale hongerstaking tegen zijn eenzame opsluiting.

Een heel volk straffen

Als we ons afvragen waarom een staat als Turkije zo’n wrede maatregel van isolement en non-communicatie oplegt, leidt dit ons naar onze eigen geschiedenis als Latijns-Amerikanen, in een poging een antwoord te vinden.

De geschiedenis voert ons terug naar de uiteenrijging van de leiders van de grootste antikoloniale opstanden, Tupac Amaru en Tupac Katari, door de Spanjaarden. Het doel was niet alleen om de rebellen te straffen die in 1780 in opstand waren gekomen, maar alle Andesvolkeren.

Op 14 november 1871 werd Tupac Katari door vier paarden gevierendeeld in zijn woonplaats Peñas, in aanwezigheid van veel inheemse mensen. Als straf werd zijn hoofd op het centrale plein van La Paz geplaatst, de rechterhand werd naar Ayo Ayo en Sica Sica gestuurd, de linkerhand naar Achacachi, het rechterbeen naar Chulumani en de linker naar Caquiaviri. De boomstam werd verbrand tot hij in as veranderde, die in de wind werd gegooid zodat er geen sporen van Tupac Katari zouden achterblijven, zodat de inheemse bevolking niet langer in opstand zou komen tegen de onderdrukker.

Ik geloof dat Öcalans ontvoering en isolatie hetzelfde doel hebben. Het Koerdische volk intimideren en voorkomen dat er een vredesakkoord wordt bereikt. Zoals in zijn politieke biografie staat: “Abdullah Öcalan’s gevangenschap is het symbool geworden van een Midden-Oosten dat verdrinkt in donkere tijden, en zijn vrijlating is het symbool geworden van vrijheid.”

Over het algemeen wordt de wreedheid van de onderdrukkers ingegeven door hun angst voor degenen die zich waardig tegen hen verzetten. Ze vrezen de volkeren die ze vertegenwoordigen, hun wil om te volharden in de strijd voor collectieve vrijheid, en in het bijzonder wantrouwen ze de vrouwen die de belangrijkste dragers zijn van het collectieve geheugen en de hoop. Op dit punt, dat in Öcalans geschriften uitgebreid aan bod komt, moeten we bedenken dat het patriarchaat overal ter wereld hardhandig wordt uitgedaagd door vrouwen en dat het juist gewelddadig reageert vanwege de schrik en verbazing die hun emancipatieproces teweegbrengt.

Sinds zijn isolatie in de Imrali-gevangenis is Öcalan uitgegroeid tot een opmerkelijke politieke en intellectuele persoonlijkheid in de wereld, die zich in de tweede helft van de jaren negentig heeft kunnen “bevrijden” van het overgeërfde dogmatische denken (in verwijzing naar het marxisme-leninisme). In tientallen boeken gaf Öcalan een diepgaande zelfkritiek op het dogmatische denken en opende hij zijn geest voor nieuwe ideeën, waaronder democratisch confederalisme. Zijn kritiek op het patriarchaat gaf een impuls aan het Koerdische feministische gedachtegoed, de Jineologie, ontwikkeld door de vrouwen van de beweging.

Zoals de biografie van Öcalan benadrukt, hebben zijn opsluiting en de volharding van het Koerdische volk bijgedragen tot de verspreiding van de kenmerken van een beweging die vijfentwintig jaar geleden weinig bekend was en die nu, samen met het Zapatismo, de grootste hoop vertegenwoordigt voor de volkeren van de wereld. Hoop die verankerd is in een ethiek die verschilt van die van de onderdrukkers en ook van die van de revolutionairen die symmetrisch strijden tegen het kapitalisme. Zoals deze zin uit het boek Freedom Will Prevail stelt: “Ze hebben hun gevangenschap door de handen van een reeks bezettingsmachten niet behandeld als een bron van wrok, maar integendeel gebruikt om aan te tonen dat de enige uitweg uit het bestaande moeras de solidariteit en vrijheid van vrouwen en volkeren is; de vrijheid van de één is tegelijkertijd de vrijheid van de ander.”

Auteur: Raúl Zibechi

Bron: Desinformemonos

Wie is Raúl Zibechi?

Raúl Zibechi, geboren in 1952, is een Uruguayaan. Hij is journalist, commentator en schrijver en heeft de leiding over de internationale afdeling van het bekende weekblad Brecha, dat in Montevideo wordt gepubliceerd. Hij is de auteur van verschillende boeken over sociale bewegingen. In 2022 verscheen zijn boek “Mundos otros y pueblos en movimiento”. Tussen 1969 en 1973 was hij activist van het Frente Estudiantil Revolucionario (FER), een studentengroep die verbonden was aan de Nationale Bevrijdingsbeweging van de Tupamaros. Tijdens de militaire dictatuur die in 1973 begon, was hij tot 1975 activist in het verzet tegen het regime. In 1976 verhuisde hij naar Buenos Aires (Argentinië), waar hij in ballingschap ging na de militaire staatsgreep. In 1976 vestigde hij zich in Madrid, Spanje, waar hij meer dan tien jaar lang samen met de Communistische Beweging actief was in taken met betrekking tot de alfabetisering van boeren en de antimilitaristische beweging tegen de NAVO. Na zijn terugkeer in Uruguay publiceerde hij in het weekblad Brecha en werd hij redacteur van Internacionales.Van 1994 tot 1995 werkte hij ook voor het milieutijdschrift Tierra Amiga.Sinds 1986 reisde hij als journalist en onderzoeker-militant naar bijna elk land in Latijns-Amerika, vooral in het Andesgebied.Zibechi is bekend met de meeste bewegingen in de regio en heeft samengewerkt met Argentijnse stedelijke bewegingen, Paraguayaanse boeren, Boliviaanse, Peruaanse, Mapuche en Colombiaanse inheemse gemeenschappen in trainings- en verspreidingsmissies.Al zijn theoretische werk is gericht op het begrijpen en verdedigen van de organisatorische processen van deze bewegingen.