“Abdullah Öcalan en democratisch confederalisme” in Berlijn

  • Duitsland

“De vrijheid van een meesterbrein voor een bevrijde samenleving” – onder dit motto kwamen donderdag ongeveer 50 mensen bijeen in het Haus der Demokratie in Berlijn, Duitsland. Bij de paneldiscussie over “Abdullah Öcalan en democratisch confederalisme”, georganiseerd door het Koerdische studenteninitiatief “Xwendekarên Berlin”, waren vier sprekers aanwezig met verschillende connecties met de Koerdische vrijheidsbeweging. Reimar Heider, een van de woordvoerders van het internationale initiatief “Vrijheid voor Öcalan, vrede in Koerdistan”, legde uit dat de gedachten van Abdullah Öcalan niet alleen van toepassing zijn op Koerdistan, maar op de hele wereld. “In sommige boeken van Öcalan,” zei Heider, “zoek je tevergeefs naar het woord Koerdistan. Dat komt omdat zijn geschriften analyses zijn van beschaving en staten in het algemeen. Het is politieke theorie die een belangrijke bijdrage levert aan het socialisme.”

Tijdens het evenement werd ook het volledige isolement van Öcalan in Turkse hechtenis besproken. Max Oliver Schmidt, docent aan het Instituut voor Sociologie aan de Universiteit van Potsdam, zei: “Isolatie is in de eerste plaats een concept van het volledig scheiden van het individu van de samenleving. Dit bestaat niet alleen in Koerdistan, maar ook in andere bewegingen zoals bijvoorbeeld in Palestina. Het neemt een fundamenteel recht van het individu weg, namelijk het recht op rechtvaardiging. In die zin, als je isolatie hebt, kun je zeker spreken van marteling.”

Een ander panellid, die opgroeide in Noord Koerdistan, merkte op dat met Ocalan de persoon die Koerdische vrouwen de kracht gaf om zichzelf te verdedigen gevangen werd genomen. Ze verwees naar de oorsprong van de slogan “Jin Jiyan Azadî” (Vrouw Leven Vrijheid), die nu wereldwijd bekend is, en zei: “De strijdlust van vrouwen heeft zich over de hele wereld verspreid. Vrouwen in alle vier delen van Koerdistan hebben hun moed en kracht getoond.”

Het panel eindigde met vragen uit het publiek en de suggestie om de hoop in de strijd niet te verliezen. De moderator concludeerde: “Als we nadenken over waar we moeten beginnen, komen we op het punt van organiseren. We kunnen discussiëren over theorie, maar we kunnen onze gedachten over een vrij leven alleen in praktijk brengen door te organiseren. Dus word actief, organiseer je en begin direct in je omgeving! Want alleen samen kunnen we ons verzetten tegen imperialisme en kolonialisme!”