Abdullah Öcalan is geen verkiezingsthema

  • Zuid-Koerdistan

Murat Karayilan, lid van de uitvoerende raad van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), heeft recentelijk gesproken over actuele onderwerpen in een interview met ANF Nieuwsagentschap. In het artikel gaat Karayilan in op de betekenis van de gevallenen in mei en de parlements- en presidentsverkiezingen op 14 mei in Turkije. We documenteren een fragment uit het interview dat in het Koerdisch is gehouden en vertaald is naar het Nederlands.

Er zijn de laatste tijd speculaties geweest in de Turkse verkiezingscampagne over vermeende gesprekken met Abdullah Öcalan. Tegenstanders gebruiken dit onderwerp voor hun propaganda. Er is echter al meer dan twee jaar geen contact geweest met Öcalan, de Koerdische leider wordt streng geïsoleerd. Hoe beoordeelt u deze speculaties en de huidige positie van Abdullah Öcalan?

We hebben hier eerder al over gesproken, dat er in de Turkse politiek eenzijdige debatten zijn over Rêber Apo [Abdullah Öcalan]. Rêber Apo wordt met een wereldwijd unieke methode volledig geïsoleerd en vastgehouden in een systeem van permanente psychologische foltering. Er is al 26 maanden geen nieuws van hem of zijn drie medegevangenen. We leven in het tijdperk van telecommunicatie en niemand weet iets van Imrali. De zeer specifieke omstandigheden van de detentie van Rêber Apo schenden nationaal en internationaal recht en ethische principes.

In deze situatie van totale isolatie wordt er over Rêber Apo gediscussieerd. In deze discussie zegt echter niemand: “Laten we hem zelf ook vragen wat hij vindt. Hij moet zelf zeggen wie hij steunt.” De ene kant zegt: “Je bent naar hem toe gegaan en hebt steun van hem geëist.” De andere kant zegt: “Nee, je hebt een bondgenootschap gesloten met zijn kameraden en hen beloftes gedaan.” Zo verloopt deze discussie. De AKP/MHP-kant doet sowieso alsof de PKK meedoet aan de verkiezingen. Dat is een probleem op zichzelf.

Maar wat laat deze discussie zien? Het laat zien dat Rêber Apo kracht heeft en een fundamentele factor is in de Turkse politiek. Anders zou er niet zoveel over hem worden gediscussieerd. De regering weet dat hij het Koerdische volk leidt en daarmee grote invloed heeft op de Koerdische samenleving en zelfs op revolutionaire bewegingen in Turkije. Daarom wordt hij op een onvergelijkbare manier geïsoleerd. Ook de oppositie stelt deze isolatie en haar onwettigheid niet ter discussie. Ze beschouwt de isolatie als legitiem.

We willen alle partijen opnieuw waarschuwen: bespreek onze leider niet op deze manier. De benadering om Rêber Apo te instrumentaliseren is immoreel. Rêber Apo bevindt zich in een strategische positie. De Koerdische kwestie en de situatie van Rêber Apo zijn geen onderwerpen die kunnen worden gebruikt voor verkiezingstactieken, ze zijn het belangrijkste probleem van Turkije. Het is daarom een grote fout om ze te instrumentaliseren voor de verkiezingscampagne.

Bovendien wekt deze discussie ook de verdenking op dat bepaalde kringen Rêber Apo in het vizier zouden kunnen nemen. Zijn veiligheid is momenteel zeker in gevaar. Zoals bekend is hij niet alleen een gevangene van Turkije, maar werd hij door internationale machten gearresteerd en aan Turkije uitgeleverd. Deze machten dragen nu ook verantwoordelijkheid en ik doe een beroep op hen om hun verantwoordelijkheid jegens de veiligheid van Rêber Apo na te komen. Zowel de internationale machten als de Turkse staat, als officieel verantwoordelijke, zijn verantwoordelijk en moeten dienovereenkomstig handelen.

Alle partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de eenheid van Turkije gebaseerd is op Rêber Apo. Als er schade ontstaat op dit gebied, zal de eenheid van Turkije ook niet standhouden. Er zal een nieuwe vijandschap tussen de volkeren ontstaan die niet decennia, maar eeuwen zal duren. Daarom moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Rêber Apo kan niet op deze manier tot een verkiezingsthema worden gemaakt en iedereen moet op gepaste wijze met deze kwestie omgaan. We waarschuwen iedereen hiervoor, maar vooral ons volk en onze vrienden moeten waakzaam zijn en aandacht besteden aan dit onderwerp. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat deze discussie de veiligheid van Rêber Apo in gevaar brengt en iedereen moet zijn of haar taak vervullen.

Zowel de regering als de oppositie spreekt van een verkiezing die bepalend is voor het lot van Turkije. Wat zegt u kort voor de verkiezingen op 14 mei in Turkije?

Inderdaad, iedereen zegt dat deze verkiezingen cruciaal zijn voor de toekomst en de bevolking van Turkije. Dat klopt natuurlijk, en we hebben al herhaaldelijk commentaar gegeven op het belang ervan. Maar de verkiezingen zijn voor ons volk en voor allen die door het huidige systeem zijn geschaad nog belangrijker dan voor de rest. Voor het Koerdische volk, de alevitische gemeenschap, de arbeidersklasse, linkse en socialistische bewegingen en alle uitgesloten groepen van het systeem zijn de verkiezingen van bijzonder belang.

Het regime bestaande uit de AKP, MHP en Ergenekon wil ons volk al acht jaar verzwakken met een nieuw concept en tot overgave dwingen. Hiervoor wordt er een zeer harde golf van aanvallen uitgevoerd in gevangenissen, bergen, op straat en tegen de Koerdische politiek. Op deze manier probeert men de Koerdische samenleving te dwingen tot overgave. Tussen 1925 en 1938 werd er een beleid van genocide uitgevoerd en de Koerden hebben dertig jaar lang gezwegen. Na de staatsgreep van 12 september 1980 heerste er een brute militaire junta in Koerdistan, die de Koerdische samenleving krachteloos maakte. Hetzelfde willen de AKP en MHP nu doen met de Koerden. De Koerdische Vrijheidsbeweging wordt nog zwaarder aangevallen dan de Gülen-beweging met vernietigingsintentie. Het regime probeert met alle macht het Koerdische volk te verzwakken en te willenloos te maken.

Maar er begint tegenstand te ontstaan op Imrali, in gevangenissen, bergen, straten en op alle plaatsen. Ons volk verzet zich en laat hiermee opnieuw zien dat het een fundamentele kracht heeft en niet zomaar vernietigd kan worden. Het kan niet gedwongen worden tot overgave met tanks, raketten, geweld, arrestaties, folteringen en isolatie. Kortom: ons volk buigt niet.

Dit is de situatie voor de komende verkiezingen. Daarom moet ons volk, dat in het verleden onvergelijkbare weerstand heeft geboden tegenover rampen, nu zijn wil op politiek gebied duidelijk laten zien in sterke vormen. Er zijn allianties ontstaan tussen verschillende krachten uit Koerdistan en tussen Koerdische en linkse socialistische krachten. Deze krachten gaan onder de paraplu van de Groen Linkse Partij de verkiezingen in. Alle kringen die schade lijden onder het bestaande systeem moeten zich bij deze alliantie aansluiten. Met name het Koerdische volk moet zijn kracht en wil tonen tijdens de verkiezingen. Dat is zeer belangrijk. Binnen de samenleving kunnen er tegenstellingen zijn tussen stammen, individuen en verschillende kringen. Sommige kandidaten voldoen misschien niet aan de wensen van iedereen. Maar deze problemen moeten nu opzij worden gezet, want het gaat om belangrijker zaken die de toekomst van het Koerdische volk betreffen. Daarom moeten allen zich in deze tijd verenigen en als eenheid optreden. De verkiezingen zijn vooral belangrijk voor ons volk, maar dat geldt ook voor heel Turkije. Er moet absoluut verandering worden gebracht.