Abdullah Öcalan’s Beyond State, Power and Violence gepubliceerd in het Engels

Het internationale initiatief “Freedom for Abdullah Öcalan – Peace in Kurdistan” presenteerde in samenwerking met PM Press de langverwachte Engelse vertaling van Öcalans monumentale werk Beyond State, Power, and Violence.

Na de ontbinding van de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) in 2002 dreigden angst en onzekerheid over de toekomst van de Koerdische vrijheidsbeweging de verworvenheden van decennia van organiserende en gewapende strijd teniet te doen. Vanuit zijn gevangeniscel kwam Abdullah Öcalan tussenbeide door zijn meest invloedrijke werk tot nu toe te schrijven: Beyond State, Power, and Violence. Met een verbluffende visie van een vrijheidsbeweging gericht op vrouwenbevrijding, democratie en ecologie, hielp Öcalan de Koerdische vrijheidsbeweging nieuw leven in te blazen door een revolutionair pad voorwaarts te bieden met wat ongetwijfeld de meest verreikende definitie van democratie is die de wereld ooit heeft gezien.

Over het boek

Beyond State, Power, and Violence is een adembenemende verkenning van het leven zonder de staat, een essentieel portret van de PKK en de Koerdische vrijheidsbeweging, en een open blauwdruk voor linkse organisatie in de eenentwintigste eeuw, geschreven door een van de meest vitale politieke beroemdheden van vandaag.

Door het verleden en heden van het Midden-Oosten zorgvuldig te analyseren, evalueert Öcalan concrete vooruitzichten voor het Koerdische volk en komt hij met zijn centrale voorstel: herschep de Koerdische vrijheidsbeweging langs de lijnen van een nieuw paradigma gebaseerd op de principes van democratisch confederalisme en democratische autonomie. Zijn visie op een democratisch-ecologische samenleving heeft een nieuw tijdperk ingeluid voor de Koerdische vrijheidsbeweging en biedt tegelijkertijd een fris en onmisbaar perspectief op het wereldwijde debat over een nieuw socialisme. Öcalans oproepen voor niet-hiërarchische vormen van democratische sociale organisatie verdienen de aandacht van iedereen die geïnteresseerd is in constructief sociaal denken of de wederopbouw van de samenleving langs feministische en ecologische lijnen.

Over de auteur

Abdullah Öcalan leidde actief de Koerdische bevrijdingsstrijd als het hoofd van de PKK vanaf de oprichting in 1978 tot zijn ontvoering op 15 februari 1999. Hij wordt nog steeds beschouwd als een vooraanstaand strateeg en de belangrijkste politieke vertegenwoordiger van de Koerdische vrijheidsbeweging. Onder isolatieomstandigheden in de gevangenis van İmralı, schreef Öcalan meer dan tien boeken die een revolutie teweegbrachten in de Koerdische politiek. Meerdere malen heeft hij eenzijdig een staakt-het-vuren door de guerrilla’s in gang gezet en constructieve voorstellen gedaan voor een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie. Jarenlang voerden de Turkse staatsautoriteiten een “dialoog” met Öcalan. Sinds de regering de besprekingen in april 2015 afbrak, wordt hij in totale isolatie vastgehouden in de gevangenis van het eiland İmralı, zonder enig contact met de buitenwereld.

Lees meer over de auteur op

www.ocalan-books.com

www.freeocalan.org and

www.freedom-for-ocalan.com

Over de bijdrager

Andrej Grubačić is de oprichter van de afdeling Antropologie en Sociale Verandering van het California Institute of Integral Studies-San Francisco en co-auteur van Wobblies en Zapatistas: Conversations on Anarchism, Marxism and Radical History.

Internationaal initiatief “Vrijheid voor Abdullah Öcalan – Vrede in Koerdistan” is een multinationaal vredesinitiatief voor de vrijlating van Abdullah Öcalan en een vreedzame oplossing voor de Koerdische kwestie. Het werd opgericht onmiddellijk na zijn ontvoering uit Nairobi, Kenia en overhandiging aan de Republiek Turkije op 15 februari 1999, na een clandestiene operatie door een alliantie van geheime diensten. Een deel van zijn activiteit is de publicatie van de werken van Öcalan.