Abdullah Öcalan’s boek “Sociology of Freedom”, gepresenteerd in Turijn

  • Italië 

Op dinsdag 30 mei vond er aan de Universiteit van Turijn in Italië een seminar plaats over het boek “Sociology of Freedom” (2023) van Abdullah Öcalan, dat recentelijk vertaald is naar het Italiaans. Sprekers waren onder andere Dario Padovan, hoogleraar Sociologie van het Milieu, Gianfranco Ragona, hoogleraar Geschiedenis van Politieke Ideeën, en Davide Grasso, hoogleraar Recht en Ethiek in tijden van oorlog. Dertig studenten, promovendi en academici woonden de presentatie bij.

Prof. Grasso: “Zeer invloedrijke bewegingen in de Midden-Oosterse politiek halen inspiratie uit de politieke voorstellen van deze auteur”

Davide Grasso herinnerde aan de harde omstandigheden van Abdullah Öcalan’s gevangenschap. Hij zit al twintig jaar gevangen op het eiland Imrali in volledige isolatie onder het regime van Turkije. Deze omstandigheden hebben het schrijfproces bemoeilijkt. Toch is Öcalan een symbolische figuur voor een groot deel van de Midden-Oosterse bevolking. In zijn toespraak vat Grasso de conceptie van sociologie, maatschappij en staat samen die wordt voorgesteld in het boek “Sociology of Freedom” (2023). Hij benadrukt de kritiek op positivistische en eurocentrische sociale wetenschappen.

Prof. Ragona: “Dit boek is een uitdaging voor sommige opvattingen die we hebben over de wereld en het is van cruciaal belang dat het vandaag wordt besproken onder revolutionairen”

Prof. Ragona herinnerde eraan dat Öcalan’s denken zich ontwikkelde in de studie en kritiek van talloze revolutionaire ervaringen in de geschiedenis. In het bijzonder vergeleek hij anarchistisch denken met Öcalan’s analyse, waarbij hij overeenkomsten identificeerde in de opvatting van wetenschap, recht en revolutie. Hij benadrukte ook voor de huidige revolutionairen het belang van het bekritiseren van de staat conceptie van revolutionair denken uit de twintigste eeuw. Hij verklaarde: “Het is vandaag fundamenteel om een alternatief systeem te bouwen waarin vrij leven kan worden gerealiseerd.”

Prof. Padovan: “Sociologie is sociale techniek geworden, positivistische wetenschappen kunnen het probleem niet oplossen”

Prof. Padovan legde uit dat sociologie sociale techniek is geworden omdat het heeft vertrouwd op het positivistische model, dat echter onbekwaam is gebleken om de problemen van de kapitalistische moderniteit te analyseren en op te lossen. Volgens Padovan is een holistische aanpak in dit opzicht noodzakelijk. De discussie ging verder met een analyse van de gemeenschappelijke elementen tussen Öcalan’s denken en dat van Braudel, Lukacs, Rosa Luxemburg en Murray Bookchin.

De vergadering werd afgesloten met een rijke discussie en de hoop dat het denken van Öcalan meer bestudeerd zal worden binnen universiteiten en een pijler zal worden van het denken in de geesteswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen.