Abdullah Zeydan van DEM-partij herplaatst als burgemeester van Van

  • Noord-Koerdistan

Als gevolg van het verzet van het Koerdische volk, hun vrienden en de democratische publieke opinie, werd de Hoge Verkiezingsraad (YSK) gedwongen om het verkiezingscertificaat dat onrechtmatig aan de AKP-kandidaat was verleend, terug te geven aan de democratisch gekozen burgemeester Abdullah Zeydan van de DEM-partij.

De DEM-partij diende een bezwaar in bij de YSK tegen het besluit van de provinciale verkiezingsraad om het verkiezingscertificaat aan de AKP-kandidaat te geven. De YSK, die het bezwaar vandaag op de agenda zette, besloot het verkiezingscertificaat terug te geven aan Zeydan.

 

Abdullah Zeydan gaf commentaar op het besluit van YSK: “We hebben het verkiezingscertificaat teruggekregen waar we recht op hebben. We zijn verheugd over de steun en de wil van ons volk. We buigen met respect voor deze oprechte houding en strijd van ons volk.”

Achtergrond

De Volkspartij voor Democratie en Gelijkheid (DEM-partij) heeft een historische overwinning behaald bij de lokale verkiezingen van 31 maart 2024 in Van. De bevolking van de provincie Van heeft alle veertien gemeenten, inclusief de hoofdstedelijke gemeente, aan de DEM-partij toevertrouwd, waardoor deze partij met een aanzienlijke marge de leiding nam in de provinciale algemene vergadering. In de hoofdstedelijke gemeente, waar de DEM-partij 55% van de stemmen kreeg en de AKP slechts 27%, is Abdullah Zeydan, gekozen co-burgemeester van de hoofdstedelijke gemeente Van, zijn ambt ontzegd en vervangen door de AKP-kandidaat.

De onwettige actie tegen Zeydan werd ondernomen ondanks het feit dat hij alle vereiste wettelijke procedures had doorlopen en met succes de kandidatuur had goedgekeurd van de Hoge Verkiezingsraad (YSK) na grondig onderzoek. Hij kreeg veel steun van de bevolking van Van en werd samen met Neslihan Şedal verkozen.

Echter, slechts vijf minuten voor het sluiten van de zaak op vrijdag 29 maart 2024, en slechts twee dagen voor de verkiezingen, betwistte het Ministerie van Justitie, via een administratieve beslissing en correspondentie, de wettelijke geloofsbrieven van Zeydan, die door een rechterlijke beslissing zijn volledige burgerrechten had teruggekregen toen hij in 2022 uit de gevangenis werd vrijgelaten. Na het administratieve besluit en de bezwaarbrief van vrijdag, die in wezen een richtlijn was, legde het bevoegde openbaar ministerie de zaak opnieuw voor aan de rechtbank die twee jaar geleden het besluit had genomen om zijn burgerrechten te herstellen. Diezelfde dag herriep de rechtbank haar eigen eerdere beslissing en wees Zeydan’s aanvraag voor burgerrechten af; en ze informeerde de YSK preventief voordat hun nieuwe omgekeerde beslissing werd geformaliseerd, waardoor het recht op bezwaar en beroep werd beperkt.

Dezelfde rechtbank die in eerste instantie had geoordeeld ten gunste van het herstel van de burgerrechten van Abdullah Zeydan draaide zijn beslissing terug.

De onwettige actie tegen Zeydan werd beantwoord met protesten, die begonnen in Van en zich verspreidden over de hele Koerdische regio. Twee dagen lang gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de usurpatie van de wil van de bevolking van Van. Naast de Koerdische politiek en bevolking spraken ook democratische kringen uit Turkije en het buitenland hun steun uit voor Zeydan tegen pogingen om de wil van de Koerdische kiezers te ontkennen.

Bron: ANF