Academie voor Democratische Moderniteit publiceert ‘Het Verzet van Cultuur’

De Academie voor Democratische Moderniteit heeft een nieuw boekje gepubliceerd: ‘Het Verzet van Cultuur’. Het boekje kan hier worden gedownload.

Bij de presentatie van het werk schreef de Academie: “Als ideeëngenerator van een hele sociale beweging evalueert Abdullah Öcalan het enorme belang van cultureel verzet als onderdeel van de krachten van democratische moderniteit die zich verzetten tegen geweld en kapitalistische uitbuiting. Etnische bewegingen van inheemse gemeenschappen – als uitdrukking van het concept van de democratische natie – maken daar voor hem net zo goed deel van uit als de heropleving in democratische tradities van religieus-culturele praktijken, evenals bewegingen voor stedelijke, lokale en regionale autonomie.”

In de inleiding schreven de auteurs dat “we cultuur in het algemeen kunnen definiëren als het geheel van structuren en betekenissen die de menselijke samenleving heeft gevormd in het historische proces. Het is mogelijk om structureelheden te definiëren als het geheel van instellingen die openstaan voor transformatie en hun betekenis als het gecoördineerde betekenisniveau of de verrijkende en diversifiërende inhoud van de getransformeerde instellingen. Als we de definitie versterken met een analogie, is het mogelijk om structuraliteit te definiëren als het materiële en concrete kader van de structuur, en betekenis als de inhoud van dit materiële, concrete kader, de wet die het in beweging zet, emotioneel en bedachtzaam maakt.”

De Academie voor Democratische Moderniteit

De Academie van Democratische Moderniteit heeft als doel de ideeën en ervaringen van de Koerdische Vrijheidsbeweging en haar paradigma van Democratische Moderniteit te verspreiden. Haar publicatie-activiteiten zijn bedoeld om gezamenlijke discussies op gang te brengen met activisten, academici en verschillende anti-systeem en sociale bewegingen om verder te komen in onze zoektocht naar een radicaal alternatief voor de kapitalistische moderniteit en om een vrij leven voor iedereen te realiseren. Daarbij streeft het ernaar om de ideeën en concepten van Abdullah Ocalan in verschillende talen te verspreiden en te bespreken.Het geeft ook brochures uit over specifieke onderwerpen die uit zijn verschillende geschriften naar voren komen.