Academische overeenkomst tussen Rojava- en Binghamton-universiteit

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

De Rojava Universiteit en de Universiteit van Binghamton in New York hebben een academische overeenkomst ondertekend.

De punten van de overeenkomst zijn als volgt:

  1. Gezamenlijke onderzoeksprojecten op gebieden van wederzijds belang,
  2. Uitwisseling van publicaties en academische rapporten,
  3. Delen van vaardigheden in innovatieve onderwijsmethoden en het organiseren van seminars,
  4. Organisatie van gezamenlijke symposia, workshops en conferenties,
  5. Uitwisseling van studenten tussen de twee universiteiten,
  6. Andere activiteiten waar beide partijen baat bij hebben.

De universiteitsadministraties hebben veel nadruk gelegd op het leggen van banden met de academische wereld buiten hun eigen omgeving. De inhoud van het onderwijs is het sterkste verkoopargument van de universiteiten in Noord- en Oost-Syrië. Toch is externe erkenning cruciaal als universiteiten aantrekkelijker willen zijn voor studenten op bredere schaal. Bovendien – zoals dat geldt voor de academische wereld over de hele wereld – zal de kwaliteit van het onderwijs aan deze universiteiten exponentieel toenemen naarmate ze zich verbinden en betrekken bij andere instellingen voor hoger onderwijs.

Universiteiten floreren zelden in isolatie. Bovendien maakt het verbinden van academici met hun collega’s in het buitenland deel uit van de op mensen- of civiele samenleving gebaseerde diplomatie van het AANES (Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië). In afwezigheid van formele erkenning van hun diploma’s van buitenaf, hebben universiteiten in NES (Noord- en Oost-Syrië) geprobeerd andere soorten relaties te vestigen met internationale instellingen voor hoger onderwijs.

Een eerste stap was het organiseren van gezamenlijke seminars. Zo kondigde de afdeling Jineoloji van de Rojava Universiteit bijvoorbeeld in april 2022 een reeks virtuele seminars aan in samenwerking met de Universiteit van Bielefeld (Duitsland). De Engelse Taalfaculteit van de Rojava Universiteit biedt bovendien semesterlange contracten aan voor buitenlandse docenten Engels, die persoonlijk les kunnen geven of op afstand via Zoom.