Acht maanden gevangenisstraf voor moeder die stoffelijk overschot van zoon per post ontving

  • Noord-Koerdistan

Halise Aksoy vertegenwoordigt de strijd en het lijden van Koerdische vrouwen en vooral moeders. Ze werd bekend toen ze het stoffelijk overschot van haar zoon, guerrillastrijder Agit Ipek, ontving in een pakket dat haar per post werd toegestuurd. Ze zweeg niet over deze schandelijke actie en ging naar buiten. Ze kreeg vervolgens te maken met represailles en zit sinds 25 april 2023 in hechtenis, ondanks grote gezondheidsproblemen.

Haar proces, waarin ze zal worden veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor “lidmaatschap van een terroristische organisatie” en “onderdak bieden aan en hulp verlenen aan terroristen” op basis van de getuigenis van een kroongetuige, wordt vrijdag voortgezet voor de 10e strafkamer van het Assisenhof van Diyarbakır. De kroongetuige heeft al gediend als instrument voor aanklachten tegen ongeveer 800 mensen die het doelwit zijn van het regime.

“Tegenstrijdige verklaringen van kroongetuige”

Halise Aksoy’s advocaat Zeynep Karayılan gaf commentaar op de procedure en zei: “Op basis van de verklaringen van de kroongetuige werd Halise Aksoy beschuldigd van het herbergen en ondersteunen van de leden van een illegale organisatie. Er waren echter ernstige tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van de kroongetuige in de aanklacht en via de videoverbinding tijdens het proces. De rechtbank negeerde niet alleen deze tegenstrijdigheden, maar weigerde ook om mijn cliënte vrij te laten op grond van het feit dat er naast de kroongetuige nog een andere geheime getuige was en dat hij gehoord moest worden. Natuurlijk heeft deze beslissing om haar in de gevangenis te houden geen wettelijke basis.”

“Vijandelijke wet wordt toegepast”

De advocaat bekritiseerde de voortdurende detentie van haar cliënt en zei: “Voorlopige hechtenis is bedoeld als laatste redmiddel. Sinds het begin van het proces wordt Halise Aksoy echter behandeld als een vijand. Het Wetboek van Strafvordering is de facto geschrapt. Er zijn drie getuigenverklaringen opgenomen en ze zijn alle drie irrelevant. Geen van de verklaringen ondersteunt de andere. Bovendien bevatte de aanklacht ook de situatie van haar zoon, wiens beenderen per post werden verzonden. Dit alleen al toont aan dat de procedure tegen Halise Aksoy ongepast is. Halise Aksoy zit al negen maanden in detentie en is chronisch ziek met diabetes en hoge bloeddruk. Ze lijdt ook aan tal van andere ziekten. Tijdens haar detentie is ze meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Voor haar arrestatie onderging ze meerdere oogoperaties en ze heeft ook een maagaandoening. In ons laatste gesprek zei ze dat haar symptomen waren toegenomen.”

Advocaat Karayılan riep mensen op om de hoorzitting nauwlettend te volgen. Ze deed een oproep: “We roepen alle vrouwenorganisaties en democratische instellingen op om solidair te zijn met Halise Aksoy.”

Moeder en zus van martelaar Agit Ipek onder degenen die in hechtenis zijn genomen