Actie in Amsterdam en Duitsland: We zullen niet buigen voor het isolement

  • Nederland

In Amsterdam in Nederland en Hamburg in Duitsland werd geprotesteerd tegen de isolatie van alle gevangenen, in het bijzonder van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan.

Amsterdam

Op oproep van de Europese Democratische Kracht Unie (ADGB) kwamen Koerden en hun vrienden die in Nederland wonen en hun vrienden samen op de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen de isolatie van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan.

Een groot aantal demonstranten nam deel aan de demonstratie en protesteerde tegen de harde omstandigheden van isolatie waaronder Abdullah Öcalan verblijft op het eilandgevangenis Imrali in de Zee van Marmara. Met de verklaring op de Dam werd een oproep gedaan voor de fysieke vrijheid van Abdullah Öcalan en werden het Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT)  en de Europese publieke opinie opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. De aanwezigen verklaarde dat de protesten zullen doorgaan tot de vrijheid van de Koerdische leider Abdullah Öcalan verzekerd is.

Duitsland

In verschillende Duitse steden is geprotesteerd voor de vrijheid van PKK-oprichter Abdullah Öcalan, die gevangen zit in Turkije. De achtergrond hiervan is het toegenomen isolement van de 75-jarige, die als politieke gijzelaar wordt vastgehouden op het gevangeniseiland Imrali. Koerden verzamelden zich zaterdag op in totaal twaalf locaties voor verschillende acties en riepen het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT) op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het toezicht op de gevangenisomstandigheden op Imrali. De koepelorganisatie van Koerdische verenigingen in Duitsland (KON-MED) steunde het protest.

In de hoofdmetropool Frankfurt riep de Alliantie van Democratische Krachten in Europa (ADGB) op tot een demonstratie in de stationswijk. Een woordvoerster legde uit dat Öcalan, die door miljoenen mensen van Koerdische afkomst wordt gezien als hun politieke vertegenwoordiger, al 25 jaar in bijna volledige eenzame opsluiting wordt vastgehouden op Imrali, met meer dan 1.000 soldaten als enige bewakers. “Vandaag is er al meer dan drie jaar geen enkel contact meer geweest met de Koerdische gedachteleider. Wij zien deze absolute isolatie van Abdullah Öcalan als de belangrijkste reden voor de oorlog die Koerdistan, Turkije en grote delen van het Midden-Oosten overheerst.”

Bron: ANF