Actie in Ankara werd uitgevoerd door de Brigade van de Onsterfelijken

Het Hoofdkwartier Commando van het Volksverdedigingscentrum heeft volgens een publicatie van ANF Nieuwsagentschap een verklaring uitgebracht over de actie die gericht was tegen de Directie Generaal van Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de buurt van het Parlement in Kızılay, in Ankara, om 09:30 uur vanochtend.

De verklaring werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt;

“Vandaag, rond 09:30 uur, voerde een eenheid van onze ‘Brigade van de Onsterfelijken’ een opofferingsactie uit voor het Turkse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze actie was expliciet gepland voor de opening van het parlement en in relatieve nabijheid van het gebouw, dat wordt beschouwd als een martel- en moordcentrum. Het werd uitgevoerd volgens plan en zonder enige obstakels. Onze kameraden die deze opofferingsactie uitvoerden, overwonnen de wachtpost en drongen door in het beveiligingsgebied. Ze waren succesvol en bereikten hun doel.

Echter, zoals gewoonlijk, heeft het fascistische AKP/MHP-regime ervoor gekozen om deze keer openlijk zijn verliezen in deze actie te ontkennen en het volk en de publieke opinie te negeren. Iedereen moet weten dat de leden van de Brigade van de Onsterfelijken een heel ander resultaat hadden kunnen bereiken met slechts een kleine wijziging in hun timing als ze dat hadden gewild. Een dergelijke beslissing werd echter opzettelijk niet genomen en het belangrijkste doel – de nodige boodschap sturen naar de betrokken instanties en hen serieus waarschuwen – werd gehandhaafd.

Deze actie is een daad van legitieme verdediging tegen de schending van de mensenrechten die worden geschonden tegen nationale en internationale wetten; tegen de onmenselijke praktijk en het beleid van isolatie dat wordt toegepast in alle gevangenissen van Turkije en Koerdistan; tegen het gebruik van chemische wapens tegen onze guerrillastrijdkrachten ondanks de universele geldigheid van het Verdrag Chemische Wapens; tegen de plundering van onze natuur en het ecocide in Koerdistan; tegen de onderdrukking van het Koerdische volk en alle democratische kringen. Als het AKP/MHP-regime zijn genocidale en fascistisch gemotiveerde misdaden niet stopt, zullen legitieme acties in de zin van revolutionaire gerechtigheid doorgaan.

Deze betekenisvolle daad van heldendom, die werd uitgevoerd op de dag dat parlementariërs voor het eerst bijeenkwamen in het parlement na het zomerreces, werd opgedragen aan de herinnering van Axîn Mûş (Hülya Demirer), commandant van de provincie Amed en ooit commandant van de Brigade van de Onsterfelijken, en de kameraden die samen met haar vielen. Deze grote en historische actie werd uitgevoerd door onze vrienden Rojhat Zilan en Erdal Şahin. We herdenken deze onsterfelijke Apoïsten in de traditie van zelfopoffering, aan wie onze respect verschuldigd is, met respect en dankbaarheid, feliciteren hen en alle andere kameraden die hebben bijgedragen aan deze actie en wensen hen voortdurend succes. Meer informatie over de identiteit van de moedige opofferingsleden van de Brigade van de Onsterfelijken zal op een later tijdstip met het publiek worden gedeeld.”

Bron: ANF