Actie van “Defend Kurdistan” bij de OVSE in Wenen

  • Oostenrijk

Activisten van de Weense afdeling van “Defend Kurdistan” (“Verdedig Kurdistan”) hebben zondagavond voor het gebouw van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in de Hofburg een sterk signaal afgegeven en de aandacht gevestigd op het belang van eerlijke verkiezingen in Turkije. Onder het motto “Eerlijke verkiezingen nu” eisten ze een verkiezingsproces dat vrij is van onregelmatigheden en manipulaties.

Tijdens het protest projecteerde de groep een indrukwekkend beeld op de gevel van de OVSE. Te zien was het gebroken gezicht van de zittende Turkse president Recep Tayyip Erdogan, evenals de boodschappen “Dictators vallen” en “Erdogan, brand in de hel”. De groep verklaarde hierover: “Al meer dan 20 jaar regeert Erdogan als autocraat en lijden de mensen in Turkije er het meest onder. We willen een einde aan de onderdrukking, daarom eisen we met deze actie het behoud van democratische principes en willen we onze wens voor een eerlijk verkiezingsproces tot uitdrukking brengen.”

Op 14 mei stemden de mensen in Turkije voor het presidentschap en een nieuw parlement. Omdat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalde, is er aanstaande zondag een tweede ronde. De stemming voor het parlement werd al gewonnen door de regerende AKP samen met de stemmen van haar ultranationalistische coalitiepartner MHP. De verkiezingen werden overschaduwd door beschuldigingen van manipulatie door de oppositiepartijen. Bijvoorbeeld, de Groen Linkse Partij (YSP) kon op veel plaatsen aantonen dat haar stemmen vooral in de Koerdische provincies kennelijk bewust werden toegeschreven aan het bondgenootschap van de “Volksalliantie”. OSCE-observatoren bekritiseerden de Turkse verkiezingscommissie YSK, die ondoorzichtig zou hebben gehandeld. Bovendien zouden Erdogan en de heersende partijen van het land een ongerechtvaardigd voordeel ten opzichte van de oppositiepartijen hebben genoten, omdat er sprake was van overweldigende vooringenomenheid in de publieke media en beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

De leden van “Defend Kurdistan” in Wenen roepen de OVSE nu op om het recht van mensen om hun stem vrij en zonder angst voor represailles uit te brengen, te ondersteunen. De actoren in Turkije moeten door de organisatie worden opgeroepen om de eisen van de activisten serieus te nemen en concrete maatregelen te nemen om het verkiezingsproces transparant, eerlijk en vrij van alle onregelmatigheden te maken. “Het is van het grootste belang dat de stem van het volk wordt gehoord en dat de resultaten van de verkiezingen de werkelijke wil van de kiezers weerspiegelen”, aldus de groep. Alleen samen kan bijdragen worden geleverd aan versterking van democratische principes en kan een inclusief politiek proces worden gewaarborgd.