Activisten in Argentinië vragen regering om er bij Turkije op aan te dringen de aanvallen op Koerden te stoppen

  • Argentinië

Activisten in Argentinië bezorgden een brief aan de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken, Santiago Cafiero, waarin ze de aanvallen van Turkije op de regio’s van Koerdistan aan de kaak stelden.

De brief veroordeelde het gebruik van chemische wapens door Turkije en was onder meer ondertekend door Nora Cortiñas en Marta Baravalle, oprichtingsleden van de Madres of Plaza de Mayo ; Adolfo Pérez Esquivel, Nobelprijs voor de vrede; journalisten Marta Dillon en Liliana Daunes; feministische schrijfster Diana Maffia, en politicoloog en schrijver Atilio Borón.

In de brief werd de Argentijnse regering verzocht om het volgende:

“Voer alle noodzakelijke acties uit om bij te dragen aan het einde van deze stilgezwegen oorlog die het leven kost aan honderden onschuldige mensen, en spoor de regering van Turkije aan om de vredesbesprekingen met de politieke vertegenwoordigers van het Koerdische volk te hervatten, als het enige alternatief voor tot een vreedzame, dringende en noodzakelijke oplossing voor het conflict te komen. De voortdurende schendingen van de mensenrechten en oorlogsmisdaden begaan door de Turkse staat moeten onmiddellijk worden stopgezet;

– betuig de solidariteit van de Argentijnse staat met het Koerdische volk, dat wordt geconfronteerd met een nieuwe poging tot genocide;

– alle acties uitvoeren die binnen haar bereik liggen voor alle internationale organisaties waarvan de Republiek Argentinië deel uitmaakt, in het bijzonder de OPCW, met als doel een serieus en diepgaand onderzoek te starten om de verantwoordelijkheid van de Turkse staat vast te stellen in de aangegeven feiten en definitief een einde maken aan het gebruik van chemische wapens door de Turkse regering;

– alle relevante acties in internationaal verband uitvoeren, zodat Turkije de aanvallen, bombardementen en invasie- en bezettingsmanoeuvres in het noorden en oosten van Syrië staakt.

– de in Turkije geaccrediteerde leden van het Argentijnse diplomatieke corps verzoeken om alle mogelijke informatie over de hier beschreven omstandigheden te verzamelen en het Argentijnse volk te informeren via de kanalen die voor dergelijke doeleinden zijn voorzien.”