Activisten in Helsinki protesteren tegen chemische aanvallen van Turkije in Koerdistan

  • Finland

Koerden en hun vrienden in Helsinki gingen de straat op om te protesteren tegen het gebruik van verboden chemische wapens door de Turkse staat tegen de guerrillastrijders.

De protesters hielden hun actie ‘s avonds in de binnenstad met beschermende kleding tegen chemische wapens. Activisten lazen een verklaring voor en verspreidden na een minuut stilte pamfletten ter nagedachtenis aan de omgekomen vrijheidsstrijders.

De activisten droegen een spandoek met het verzoek aan de OPCW om hun stilzwijgen te verbreken en eisten dat de internationale organisatie onmiddellijk een onderzoek startte tegen Turkije om het gebruik van chemische wapens te verifiëren.

De actie eindigde nadat leuzen werden gezongen tegen de Turkse staat en de westerse staten die zwegen tegen deze brutale praktijken en ten gunste van het guerrillaverzet.