Activisten in Mexico presenteren boeken van de Academie voor Democratische Moderniteit

Op 5 juni vond de virtuele presentatie plaats van de boeken “Kansen en Gevaren van de Derde Wereldoorlog” en “De Theorie van Democratische Moderniteit als Gids voor de Opbouw van een Nieuw Internationalisme”, beide boekjes geproduceerd door de Academy of Democratic Modernity. Het evenement, georganiseerd door het collectief Tejiendo Luchas en het Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC), had tot doel theoretische en politieke verbindingen te genereren tussen inheemse en boerenstrijden in Mexico en de bevrijdingsbeweging in Koerdistan.

Margara Millán, feministisch socioloog en onderzoeker aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico (UNAM) en Carlos Beas, sociale strijder behorend tot de Inheemse Boerenvakbond van de Noordelijke Zone van de Istmo van Tehuantepec, Oaxaca, benadrukten het belang van het lezen van deze documenten om een mondiale strijd tegen het kapitalisme te inspireren. Ze wezen erop dat de natiestaat in het kader van de Derde Wereldoorlog een proces van overheersing heeft verdiept in een wereld die duidelijk in transitie is, maar de ervaring van het Koerdische volk “spreekt tot ons van een democratie die eerder bestond en nu opnieuw wordt gedefinieerd”, zoals vastgelegd via democratisch confederalisme.

Beide commentatoren waren het eens met de kritiek van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan op het ontbreken van een democratische kracht van grote omvang om alle strijden in de wereld samen te brengen. In dit opzicht moet de positie van de democratische krachten een nieuwe mondiale weerstand “praktische vorm” geven, gebaseerd op kritisch internationalisme. Deze nieuwe politieke vorm, het zogenaamde wereldwijde democratische confederalisme, streeft ernaar een alternatief voorstel te bieden voor het dominante model, omdat als “de crisis mondiaal is, de oplossing ook mondiaal moet zijn, niet alleen in planetaire zin, maar ook in de zin dat het integraal moet zijn”, zoals Margara Millán opmerkte, rekening houdend met de onderlinge verbondenheid van de problemen van elk volk.

Daarom betoogden de commentatoren van de presentatie dat democratische moderniteit aanleiding geeft tot verschillende emancipatieprocessen die zich niet beperken tot het kader van de natiestaat. Kortom, beide brochures dringen aan op de opbouw van een pluralistische samenleving, of het nu gaat om etnische, politieke of religieuze diversiteit, waarbij de participatie van vrouwen en jongeren centraal staat. Carlos Beas benadrukte dat het nodig is om deze boeken vanuit elke regio te begrijpen, uitgaande van de verbanden tussen de strijden op mondiaal niveau; dat wil zeggen, de integrale visie op de huidige oorlogen in de wereld en waar de anti-kapitalistische strijd zich bevindt, evenals het denken over democratie buiten de eurocentrische analyses, verankerd in wat door het dominatiesysteem wordt toegestaan.

Beide teksten zijn concrete voorstellen om “een reeks alternatieven te bouwen”, om een noodzakelijk debat te openen, vanuit kritiek en met het vermogen om structuren te vormen die verder gaan dan het bureaucratische, om sterkere platforms van strijd te ondersteunen. Deze presentatie maakt deel uit van een reeks inspanningen om bruggen van samenwerking en erkenning te bouwen tussen verschillende strijden wereldwijd, van Koerdistan tot Abya Yala.