Activisten in Sydney protesteren tegen het isolement van Abdullah Öcalan

  • Australië

Tijdens een actie in Sydney, Australië, werd geprotesteerd tegen het absolute isolement van  PKK-leider, Abdullah Öcalan.

Koerden en hun vrienden woonden de actie die werd gepromoot door het Democratisch Koerdisch Gemeenschapscentrum (DKTM) bij om te protesteren tegen het isolement van Abdullah Öcalan.

De verklaring namens de organisatoren tijdens het protest op het Stadhuisplein benadrukte dat het isolement van Abdullah Öcalan nooit zal worden geaccepteerd. Activisten zeiden dat hij vrijgelaten moest worden.

Het organisatiecomité vestigende de aandacht op de groeiende bezorgdheid na het laatste bezoek van het Comité ter voorkoming van foltering (CPT), en zei: “Ons leiderschap zit al 24 jaar in een isolement. Gedurende 21 maanden zijn er geen bezoeken aan advocaten of familie toegestaan. We accepteren het isolement niet en we zullen constant blijven strijden totdat de Koerdische leider vrij is.”

Peter Boyle, een journalist bij de krant Green Left Weekly, riep de Australische regering op om druk uit te oefenen op de Turkse regering om het isolement te beëindigen.

Boyle zei: “De heer Abdullah Öcalan, de oprichtende leider van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), zit sinds 1999 een levenslange gevangenisstraf uit in de gevangenis op het eiland İmralı in het noordwesten van Turkije.

Hij wordt volledig incommunicado vastgehouden sinds hij in maart 2021 een kort en onderbroken telefoongesprek met zijn broer had.

Het laatste persoonlijke bezoek van zijn advocaten was in maart 2020.”

Boyle voegde eraan toe: “Het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT) heeft de bevoegdheid om onafhankelijk van Turkije de gevangenis te bezoeken en de heer Öcalan te ontmoeten als zij dat nodig achten. In september bezocht een CPT-delegatie İmralı, maar had geen ontmoeting met Öcalan.

De heer Öcalan elk contact met de buitenwereld ontnemen, vormt een wrede en ongebruikelijke straf, die verboden is door zowel de Turkse wet inzake de uitvoering van straffen als de standaard minimumregels van de VN voor de behandeling van gevangenen. Langdurig isolement wordt ook erkend als een vorm van marteling. De Verenigde Naties beschouwen het als marteling om gevangenen langer dan 15 dagen vast te houden zonder menselijk contact.” Boyle vervolgde: “Het verbod op communicatie met zijn advocaten schendt Öcalan’s recht op rechtsbijstand, zoals erkend in zowel de Turkse wet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Australische regering moet krachtig optreden bij Turkije om onmiddellijk een einde te maken aan deze obscene schending van de mensenrechten en de rechtsstaat. Het zou op alle internationale fora campagne moeten voeren om de heer Öcalan onmiddellijk uit zijn isolement te halen en bezoek van advocaten en familie toe te staan. Het zou campagne moeten voeren voor zijn vrijlating uit de gevangenis, omdat zijn vrijlating een grote stap zou zijn op weg naar vrede en gerechtigheid in het Midden-Oosten. Onze premier Anthony Albanese was een van de vele mensen die tijdens de campagne tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid opriep tot de vrijheid van Nelson Mandela als een stap op weg naar vrede en gerechtigheid.Abdullah Öcalan is de Nelson Mandela van de Koerden. Hij moet worden vrijgelaten als er vrede en gerechtigheid zal zijn!”