Activiteiten van religieuze sekten in door aardbevingen getroffen gebieden

  • Turkije

De voorzitter van de alevitische culturele vereniging Pir Sultan Abdal, Cuma Erçe, meldt sektarische discriminatie en honderden klachten over de activiteiten van religieuze sektes in het aardbevingsgebied in Turkije.

De grote aardbeving van 6 februari met epicentrum in Maraş veroorzaakte grote verwoestingen in Turkije in tien provincies met een bevolking van 13,5 miljoen mensen. In plaatsen met overwegend alevitische bevolkingsgroepen worden slachtoffers van aardbevingen onderworpen aan een proces van vernietiging door mensenhanden onder controle van de staat en religieuze ordes.

Cuma Erçe, de voorzitter van de culturele vereniging Pir Sultan Abdal Alevi, bevestigde dat staatsinstellingen niet ter plaatse waren om zoek- en reddingsoperaties uit te voeren en hulp te bieden tijdens de kritieke periode van de eerste dagen na de aardbeving. Ze kwamen dagen later in de regio aan, zei hij, en kwamen aanvankelijk tussenbeide in de hulpnetwerken van het maatschappelijk middenveld. Terwijl hij opmerkt dat het concept van de dienst door hen werd gecommercialiseerd, zei hij: “Alevitische organisaties hebben vanaf het begin veel taken van de staat uitgevoerd. Onze culturele vereniging en soortgelijke organisaties hebben de essentiële taken overgenomen die door de staat hadden moeten worden gedaan. Er waren berichten in de media over de verschrikkelijke taferelen die we meemaakten toen we naar de regio kwamen. Helaas ontdekten we toen de staat arriveerde dat de organisaties donaties van mensen verkochten. Er werden tenten verkocht, bloeddonaties werden verkocht.”

Erçe bevestigde ook de beschuldigingen van sektarische discriminatie bij de distributie van hulpgoederen aan de slachtoffers van de aardbeving en verklaarde: “We hebben met eigen ogen gezien dat er sprake was van discriminatie bij de distributie van hulpgoederen. Toen we naar de dorpen gingen, hielpen we iedereen. We zeiden niet: ‘Dit is een alevitisch dorp, dit is een soennitisch dorp’. We zagen echter dat de autoriteiten in de regio juist meer hulp verleenden aan niet-alevitische dorpen en meer inspanningen. Ze dropten hulpgoederen vanuit helikopters vallen. Helaas ondersteunden ze de alevitische dorpen niet met dezelfde inspanning.”

Hulpgoederen die zijn ingezameld door maatschappelijke organisaties zijn op verschillende plaatsen in beslag genomen, zei Erçe, zoals het alevitische gemeenschapscentrum (Cemevi) in het district Pazarcık: “De Cemevi in het dorp Hasankoca is veranderd in een centrum voor de distributie van hulpgoederen.”. Daar werd een coördinatie opgezet. Het omvatte CHP-parlementslid Orhan Sarıbal, HDP-parlementslid Zeynel Özen, Dersim-burgemeester Mehmet Fatih Maçoğlu, SDP, EMEP, KESK-componenten en SES. Het kantoor van de districtsgouverneur nam de materialen in beslag die waren verzameld met de gezamenlijke inspanningen van al deze organisaties. Ze zeiden dat ze dit werk zelf zouden doen. Er werd een curator aangesteld,  niet voor de Cemevi, maar voor de hulpmaterialen.”

Cuma Erçe vestigde ook de aandacht op de activiteiten van islamitische organisaties in de tentenkampen die gebouwd zijn voor de slachtoffers van de aardbeving. “Deze hebben gevaarlijke proporties aangenomen. Hoewel deze activiteiten openlijk worden uitgevoerd in het volle zicht van iedereen, wordt er door officiële instellingen en organisaties niet tegen opgetreden. In de pers werd gemeld dat in de tentenstad die in de eerste dagen was opgezet in de wijk Nurdağı in Antep, een bord was opgehangen voor een korancursus voor kinderen van vier tot zes jaar. Dit doen ze zonder zich te verstoppen of te verbergen. Er zijn kinderen die zijn verdwenen, kinderen van wie de ouders onder het puin zijn begraven. We krijgen nieuws dat deze kinderen zijn geplaatst in tehuizen die worden gerund door sekten en de IHH in Adıyaman. We hebben van onze vrienden die daar persoonlijk zijn geweest vernomen dat er duizenden tenten zijn verstrekt aan de Menzil-sekte, dat er containernederzettingen zijn gebouwd, dat kinderen die hun familie hebben verloren aan hen zijn overgedragen en dat hun onderwijs is door hen overgenomen. We hebben hierover honderden klachten ontvangen uit verschillende tentensteden.”

Erçe benadrukte dat de alevitische gemeenschapscentra veel activiteiten uitvoeren die de staat zonder enige steun in de regio zou moeten uitvoeren. Hij sloot af door te zeggen: “We hebben duizenden overledenen begraven. Ze zijn begraven via onze organisatie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt ons voortdurend dankbetuigingen via het Departement van Verenigingen omdat deze taak eigenlijk onder zijn jurisdictie valt. De staat int belastingen en donaties en heeft de macht. We deden het niet om zijn werk te doen, maar om het gat te vullen dat door de staat is veroorzaakt. ”

 

Bron: ANF