Advocaat Arricale: Isolatie valt buiten alle nationale en internationale rechtsregels

  • Italië

Advocaat Michela Arricale, lid van het Onderzoekscentrum voor Democratie in Italië, is ook een voorstander van het initiatief “Vrijheid voor Abdullah Öcalan, politieke oplossing voor de Koerdische kwestie”, dat op 9 oktober werd gelanceerd om een einde te maken aan het verergerde isolement van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan.

Advocaat Michela Arricale, die ook medevoorzitter is van de International Legal Intervention Group, zei: “Het is duidelijk een schending van de principes van het Internationaal Strafrecht, los van elke nationale en internationale legaliteit. Er is zelfs een nieuw woord uitgevonden op het niveau van de Raad van Europa om over de isolatie van Öcalan te praten. Hij is niet geïsoleerd maar ‘incomunicado’.”

Tegen moderne rechtsregels

Arricale zei over de houding van het CPT om het Imrali-rapport niet openbaar te maken dat “het gebrek aan nieuws voor zo’n lange tijd leidt tot een rechtsregel die ons terugbrengt naar de dagen toen de vorsten de macht van leven en dood hadden over al hun burgers. Het is een situatie die volledig buiten het internationale recht valt.”

Advocaat Arricale zei dat ze druk zullen uitoefenen op het CPT en voegde eraan toe: “We proberen dit momenteel internationaal te doen op het niveau van de Advocatenunie in de Raad van Europa. Het CPT zou op zijn minst het rapport dat ze geheim houden openbaar moeten maken. We moeten blijven doen wat we kunnen voor zowel Abdullah Öcalan als de andere drie politieke gevangenen in Imralı en hun advocaten steunen wanneer zij hun huidige detentieomstandigheden in twijfel trekken. We moeten handelen binnen deze institutionele en juridische context.”

We moeten actie ondernemen

Advocaat Arricale wees erop dat internationale wettelijke normen correct moeten worden geïnterpreteerd om Öcalan vrij te krijgen, en voegde eraan toe: “We moeten actie ondernemen en aandringen op de juiste interpretatie van internationale normen die zullen leiden tot zijn onmiddellijke vrijlating. Dit is de essentie van onze huidige strijd. Deze strijd zal zowel in het land als op het niveau van Europese progressieve advocaten plaatsvinden.”

Bron: ANF