Advocaat Bilmez: We moeten de internationale solidariteit vergroten om dit ernstige isolement te doorbreken

  • Baskenland

Abdullah Öcalan wordt sinds 15 februari 1999 vastgehouden in de maximaal beveiligde gevangenis op het eiland Imralı, toen hij in Kenia werd ontvoerd en tegen zijn wil naar Turkije werd gebracht. We hebben niets meer van hem gehoord, noch van onze andere drie cliënten die momenteel in diezelfde “speciale” gevangenis zitten na het onderbroken telefoongesprek op 25 maart 2021. Sindsdien heb ik geen advocaat meer gesproken, geen familiebezoek, geen telefoontje, geen fax, geen brief. De laatste familiebijeenkomst met hem was op 27 april 2020 en de laatste bijeenkomst met zijn wettelijke vertegenwoordiger dateert van 7 augustus 2019, meer dan 4,5 jaar geleden.

Vandaag vindt in Bilbao een conferentie plaats om zowel de kwestie van het isolement van Abdullah Öcalan te bespreken als manieren waarop internationale solidariteit, en Baskische solidariteit in het bijzonder, kan helpen om, zoals de advocaat van Öcalan, Ibrahim Bilmez, zei, “dit ernstige isolement te doorbreken en zo de weg vrij te maken voor de oplossing van de Koerdische kwestie met democratische en vreedzame middelen.”

Advocaat Bilmez vertelde de conferentie dat “in het huidige tijdperk van nationale staten, en onder de zwaarste omstandigheden van isolatie, de heer Öcalan het kapitalisme ideologisch heeft uitgedaagd en alternatieve voorstellen heeft gedaan voor het systeem waarin wij leven. Het Koerdische volk dat hem steunt, mag niet alleen staan in zijn strijd. We hebben het voordeel gezien van internationale solidariteit met de democratische politieke, sociale en administratieve praktijk die in Rojava wordt toegepast. Ik geloof oprecht dat door het verhogen en vermenigvuldigen van solidariteit, we in staat zullen zijn om op korte termijn een gat te slaan in het isolement waarin de heer Ocalan verkeert. Hiervoor is het heel belangrijk dat jullie allemaal deelnemen en jullie kracht toevoegen aan de campagnes voor de vrijheid van Öcalan die zowel in Europa als op andere plaatsen in de wereld worden ontwikkeld.”

Advocaat Bilmez onderstreepte dat “in vijfentwintig jaar van isolatie, het beleid en de praktijken van absolute isolatie na 2015 en absoluut gebrek aan communicatie en gebrek aan informatie, beginnend in 2021 en verder verdiepend in 2022 en 2023, betekende dat elke wettelijke en politieke optie is uitgeschakeld en is gekozen voor de weg van geweld en veiligheidsbeleid. Dit is de optie van degenen die zich verzetten tegen democratie, dialoog en onderhandelingen voor een democratische en vreedzame oplossing, en degenen die gedijen bij stagnatie en polarisatie, degenen die baat hebben bij oorlog.De negatieve gevolgen van deze situatie hebben het land in verschillende crises gebracht, tot het punt dat de middelen uitgeput en zelfverrijkend zijn.”

Advocaat Bilmez voegde hieraan toe: “Alle economische, politieke, sociale en juridische indicatoren die we vandaag de dag ervaren dwingen ons om de deuren van İmralı te openen en de heer Öcalan toe te staan om zijn rol te spelen in het garanderen van een democratische en vreedzame oplossing. Een beleid van dialoog en onderhandeling moet zonder verder uitstel worden gestart, waarin de voorwaarden van gezondheid, veiligheid en vrijheid van onze cliënt, de heer Öcalan, die voorstander is van een democratische en vreedzame oplossing die iedereen ten goede komt, worden gewaarborgd.”

Advocaat Bilmez vervolgt: “Op deze basis is het in ieders belang om 2024 te beschouwen als het jaar van de oplossing van het Koerdische probleem, verweven met zowel de vrijheid van de heer Öcalan als met het opstellen van een democratische grondwet die is aangepast aan de internationale mensenrechtenverdragen van de VN en de Europese Unie die mensenrechten en vrijheden voor drie generaties garanderen en de overgang naar een democratische rechtsstaat.”

Bron: ANF