Advocaat Bilmez: Wetteloosheid in Imralı verspreidt zich over heel Turkije

PKK-leider Abdullah Öcalan wordt nog steeds vastgehouden onder zware isolatieomstandigheden in de zwaar beveiligde F-type gevangenis van Imralı. Er is al 30 maanden geen nieuws van hem en de stilte van het Europese Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) houdt aan.

Ibrahim Bilmez, een van de advocaten van Abdullah Öcalan, zei dat de wetteloosheid in Imralı zich heeft verspreid en zich heeft verspreid over heel Turkije “omdat er zoiets als een ‘noodtoestand’ in de wet niet bestaat. De wetten die zijn ingevoerd om Abdullah Öcalan te treffen, zijn vandaag de dag een groot probleem in Turkije geworden.”

‘Het complot gaat door in de vorm van isolatie’

Bilmez zei dat het complot dat plaatsvond in 1999 momenteel doorgaat in de vorm van isolatie in Imralı. De advocaat zei dat het systeem dat op 15 februari 999 werd ontworpen, gericht was op dit doel, en voegde eraan toe: “Meneer Abdullah Öcalan, met zijn compromisloze standpunt ten gunste van vrede en zijn vasthoudendheid aan een democratische oplossing, heeft de doelstellingen van dat systeem gefrustreerd. Het heeft het isolatiesysteem eigenlijk nutteloos gemaakt. Het punt waar we vandaag zijn, gaat verder dan isolatie. Omdat we al 2,5 jaar niets hebben gehoord van Abdullah Öcalan. Het is een unieke situatie in de wereld. Er is geen gevangenis in enig land ter wereld waar geen advocaat of familie al 2,5 jaar naartoe heeft kunnen gaan. De hele wereld sluit hier de ogen voor en blijft stil.”

‘Isolatie is een probleem voor iedereen die in Turkije woont’

Bilmez vervolgde: “Toen ik voor het eerst naar Imralı ging, op een moment dat het zeldzaam was om advocaten te zien, voelde ik me enorm eenzaam toen ik meneer Abdullah Öcalan voor het eerst zag en toen ik vertrok. Abdullah Öcalan werd gestraft voor zijn inspanningen voor vrede. Dit is eigenlijk wat we isolatie noemen. De eenzaamheid daar, de stilte, waren allemaal een strafmethode. Het was een methode die gericht was op de wil van meneer Abdullah Öcalan. Ik dacht dat het veel wilskracht kostte om de omstandigheden daar te doorstaan. Ik heb persoonlijk gezien hoe hij zich heeft verzet onder moeilijke omstandigheden. Om dit te doen is een zeer sterke wil en opreel geloof nodig. Meneer Abdullah Öcalan heeft die omstandigheden doorstaan dankzij zijn sterke wil, en hij blijft volharden en zijn strijd voortzetten, in een poging resultaten te behalen. De krachten die een rol spelen in het complotproces zitten niet stil, ze blijven hun rollen spelen.”

Bilmez voegde eraan toe: “Dit is eigenlijk de reden voor deze stilte vandaag. Het complot [dat begon in 1998] gaat door in de vorm van isolatie. De huidige isolatie en het gebrek aan nieuws laten dit zien. Die krachten en staten willen nog steeds geen vreedzame oplossing voor het Koerdische vraagstuk, ze willen dat het conflictproces doorgaat. Anders zouden deze landen hun stem hebben verheven tegen de isolatie die is opgelegd aan Abdullah Öcalan. Zoals Öcalan in zijn verdediging zei, zal het onopgelost laten van het Koerdische vraagstuk de bevolking het meest schaden. De impasse en isolatie van het Koerdische vraagstuk is het probleem van iedereen die in Turkije woont.”

‘Wetteloosheid in Imrali verspreidt zich door heel Turkije’

Terwijl hij benadrukt dat de belangrijkste reden voor de slechte economie in Turkije is dat het Koerdische vraagstuk onopgelost blijft en de isolatie, voegde Bilmez toe: “Isolatie betekent dat het Koerdische vraagstuk onopgelost blijft. Daarom moet iedereen die in Turkije woont zijn stem verheffen en actie ondernemen tegen isolatie, vanuit menselijk, gewetens-, moreel en juridisch oogpunt. Deze isolatie raakt iedereen op alle fronten.

De wetten die zijn ingevoerd om Abdullah Öcalan te treffen, zijn vandaag de dag een groot probleem in Turkije geworden. Turkije is op dit gebied veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarom moet iedereen zijn democratische reactie tonen. Turkije, als staat, moet begrijpen dat het onopgelost laten van dit probleem in het belang is van externe machten. Turkije moet serieus nemen wat meneer Abdullah Öcalan heeft gezegd via zijn herhaalde oproepen, zowel voor als na het Imrali-proces. Öcalan zei: ‘Laten we het Koerdische vraagstuk onderling oplossen en geen internationale machten erbij betrekken.’ Daarom moet de staat deze onwettigheid zo snel mogelijk beëindigen. Het moet de isolatie elimineren. Het vreedzaam oplossen van het Koerdische vraagstuk zal voordelen brengen voor alle mensen. Daarom roep ik iedereen op om gevoeliger te zijn.”