Advocaat Demir: Oplossing Koerdische kwestie kan alleen worden bereikt door dialoog met Öcalan

  • Noord-Koerdistan

Het is 25 jaar geleden sinds de internationale samenzwering werd gelanceerd tegen de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, door internationale machten en regionale landen op 9 oktober 1998. Advocaat Cemal Demir zei dat de Koerden en hun vrienden veel krachtiger zouden moeten protesteren op de herdenking van de samenzwering. Hij zei dat de oplossing voor het Koerdische probleem ligt in dialoog en onderhandeling met Abdullah Öcalan.

‘9 oktober is de mijlpaal van de internationale samenzweringalliantie’

Hij herinnerde eraan dat 9 oktober 1998 de mijlpaal was van de internationale samenzweringsalliantie tegen de Koerden en stelde dat sinds die datum regionale en mondiale machten de handen ineen hebben geslagen en opnieuw hebben geprobeerd de Koerden van het toneel van de geschiedenis te vegen, vertegenwoordigd door Abdullah Öcalan. Hij voegde eraan toe dat de Leider van het Koerdische Volk aan de Turkse staat werd overgedragen en sindsdien zelfs geen menswaardige leefruimte meer heeft gekregen.

Demir zei: “Het belangrijkste doel van deze door de NAVO gesteunde militaire alliantie was natuurlijk om de oorlog nog verder te verdiepen. Wat we hebben gezien, is dat de inspanningen van de heer Abdullah Öcalan om het Koerdische probleem op te lossen door vreedzame en democratische middelen worden beantwoord met een samenzwering.”

‘Abdullah Öcalan heeft de samenzwering verijdeld’

Demir ging verder: “Hoewel de internationale samenzwering werd verijdeld door Öcalan, die erop reageerde met een andere kijk en historische analyse, werd de zoektocht naar een oplossing voor het probleem op zijn beurt beantwoord met isolatie. Abdullah Öcalan’s eerste suggestie is altijd vrede en dialoog geweest. Hij toonde aan dat een oplossing alleen kan worden bereikt door middel van wederzijdse dialoog. Hij zag nooit geweld of spanning als een methode. Integendeel, hij zag dit als een groot obstakel voor dialoog en het zoeken naar een oplossing. Koerden en hun vrienden moeten veel krachtiger protesteren en hun bezwaren uiten op de herdenking van deze samenzwering. Omdat eerdere ervaringen hebben aangetoond dat de oplossing voor het Koerdische probleem alleen kan worden bereikt door dialoog en onderhandeling met Abdullah Öcalan.”