Advocaat Kaya: We hebben een sterke strijd nodig om constructeurs veroordeeld te zien worden

  • Noord-Koerdistan

Volgens officiële cijfers verloren meer dan 50.000 mensen het leven bij de twee aardbevingen in februari in het Turks-Syrische grensgebied in Noord-Koerdistan en Turkije. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger. Veel mensen stierven door het criminele bouwbeleid dat het bouwen van gebouwen die op instorten dreigden legaliseerde. Ondertussen worden enkele aannemers in Turkije berecht.

Advocaat Mehmet Kaya van de orde van advocaten in Diyarbakir sprak met ANF Nieuwsagentschap over de aanklacht en de procedure. Hij zei dat er twee hoofdartikelen in de aanklacht staan: misdaden tegen het leven en de fysieke integriteit, en misdaden tegen bouwvoorschriften.

In de paragraaf over het bouwrecht staat: “Hij die een gebouw opricht of laat bouwen zonder bouwvergunning of in strijd met de bouwvergunning, wordt gestraft met gevangenisstraf van één tot vijf jaar.” Kaya benadrukte dat aannemers zich schuldig maken aan deze aanklacht omdat ze gebouwen bouwen zonder of in strijd met de gemeentelijke bouwvergunning. En schuldig zijn ambtenaren in de inspectie-, controle-, ondertekenings- en vergunningsfasen van dergelijke projecten.

“Het gaat hier om opzet, niet om nalatigheid”

Kaya zei dat de doden na de aardbeving worden gezien als misdaden tegen het leven en de fysieke integriteit, maar legde uit: “Wat zijn de juridische reacties op de doden en gewonden? Dat moet eerst worden besproken. De procedures die tot nu toe hebben gelopen na de aardbeving verwijzen naar eenvoudige nalatigheid en opzettelijke nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid heeft de persoon niet de nodige zorgvuldigheid betracht met betrekking tot de gevolgen en had hij moeten voorzien wat er zou gebeuren. In het geval van opzettelijke nalatigheid hoopt de persoon dat de voorziene gevolgen door de situatie of het geluk niet zullen optreden, en accepteert dus indirect de gevolgen. Aan de andere kant heeft de persoon met waarschijnlijke bedoeling de uitkomst geanticipeerd, is hij zich bewust van de mogelijke uitkomst en accepteert hij de uitkomst van zijn actie, simpelweg door zich niet druk te maken over wat er gebeurt. Dit is opzet. Wat hier is gebeurd, past precies in dat kader.”

Kaya wees erop dat de criteria van nalatigheid en opzet een aanzienlijk verschil maken bij de strafoplegging. Als een misdrijf als nalatig wordt beoordeeld, worden de daders veroordeeld op grond van artikel 85 van het Turkse wetboek van strafrecht. “Iedereen die door nalatigheid de dood van een persoon veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van twee tot zes jaar. Indien het feit de dood van meerdere personen of het letsel van een of meer personen met de dood van een of meer personen tot gevolg heeft, wordt de persoon gestraft met gevangenisstraf van twee tot vijftien jaar. Degenen waarvan bewezen is dat ze een misdrijf met “waarschijnlijk opzet” hebben gepleegd, worden op grond van artikel 81 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens “moord met voorbedachte rade”. Dat is de manier waarop het zou moeten zijn.”

‘Met harde juridische strijd zijn veroordelingen mogelijk’

Kaya waarschuwde dat zelfs na de aardbeving van 1999 de daders echt niet werden gestraft omdat de juiste basis voor processen niet was gecreëerd. Daarom is een stevige juridische strijd vandaag nodig: “De misdaden begaan tijdens de aardbeving van 17 augustus 1999 werden door de rechterlijke macht bestraft met nalatig lichamelijk letsel en de dood. Daarom waren de meeste zaken al verjaard. Hoewel er in enkele gevallen vonnissen werden uitgesproken, zorgden veranderingen in de gevangeniswetten en strafvermindering ervoor dat de daders snel hun leven konden hervatten. De samenleving kon in deze periode geen sterke en collectieve wil opbrengen voor een juridische strijd. Er werden enkele showprocessen gehouden om de klachten die van tijd tot tijd werden geuit, het zwijgen op te leggen. De recente aardbevingen zullen duizenden onderzoeken en strafrechtelijke vervolgingen vergen, wil de rechterlijke macht de wet volledig handhaven.

Maar met name de overheid zal deze onderzoeken niet goed willen laten verlopen en zal druk uitoefenen op de rechterlijke macht om te voorkomen dat de eigen ambtenaren, burgemeesters en zelfs aannemers worden vervolgd. Uiteindelijk kunnen enkele personen worden gearresteerd of beboet om maatschappelijke protesten het zwijgen op te leggen. Om dit te voorkomen, moet de samenleving vastberadenheid tonen.”