Advocaat Sarıca: We kunnen op geen enkele manier nieuws van Öcalan ontvangen

  • Genève, Zwitserland

De Koerdische Mensenrechtenvereniging in Zwitserland organiseerde een tweedaags panel over “Koerdische leider Abdullah Öcalan en de situatie van politieke gevangenen”.

Op de eerste dag werd een presentatie gegeven aan leden van de pers in de Persclub in Genève, Zwitserland. Morgen zal een andere presentatie worden gegeven aan wetgevers in het Zwitserse federale parlement.

Op de eerste dag van het programma werd in de Persclub van Genève een persconferentie gehouden met de titel ‘De situatie van politieke gevangenen in Turkije’. Rezan Sarıca, een van de advocaten van het Asrın Advocaten kantoor en een advocaat van Öcalan, Renkin Ergül, een van de advocaten van de Vereniging van Libertaire Advocaten, en Gianfranco Fattorini, de permanente vertegenwoordiger van de VN van de American Association of Jurists, woonden de conferentie bij.

Fattorini sprak als eerste op de persconferentie in een korte toespraak en verklaarde dat ze de situatie in Turkije zouden bespreken met de advocaat van Öcalan die in strikte isolatie verblijft in de gevangenis van het eiland İmralı.

“Er zijn veel gevallen van verdachte sterfgevallen in de Turkse gevangenissen. Sommige gevangenen lijden aan ernstige gezondheidsproblemen zoals kanker, die elk jaar tot sterfgevallen leiden als gevolg van een gebrek aan toegang tot gezondheidsdiensten. Volgens de gegevens verzameld door de Mensenrechtenvereniging, Vereniging van Libertaire Advocaten en Vereniging vanFamilies van Gevangenen, zijn er in totaal 1605 zieke politieke gevangenen in Turkije, van wie 604 ernstig ziek’, zei advocaat Sarıca.

Imrali isolatie

Na het proces van de internationale samenzwering tegen Öcalan te hebben uitgelegd, sprak Sarıca over het isolement in de Imrali-gevangenis waar Öcalan vastzit sinds zijn gedwongen vertrek naar Turkije in 1999.

“Terwijl gevangenen in alle andere gevangenissen in grote groepen kunnen verblijven en met elkaar in contact kunnen blijven, wordt Öcalan tien jaar lang in absolute isolatie gehouden in Imrali. In alle andere gevangenissen hebben gevangenen toegang tot communicatiemiddelen via de krant, radio, en tv, terwijl Öcalan 14 jaar lang het recht werd ontzegd om tv te kijken en kranten te lezen, en de radio werd beperkt tot één kanaal (de officiële staatszender TRT-1). De meeste van zijn brieven werden niet bezorgd of werden gecensureerd. Hij mocht in 23 jaar tijd slechts twee keer bellen met zijn broer, in 2020 en 2021, om buitengewone redenen.

Terwijl gevangenen in andere gevangenissen hun advocaten regelmatig vertrouwelijk kunnen raadplegen was het bezoek van advocaten in İmralı beperkt tot één uur per week. Het vertrouwelijkheidsbeginsel tijdens de advocaat-cliëntvergaderingen werd buiten beschouwing gelaten en alle vergaderingen werden gecontroleerd en vastgelegd. Maar zelfs dit beperkte recht werd nooit regelmatig gerespecteerd. Advocaten- en familiebezoek werden constant verhinderd.

Statistische informatie over bezoeken in 11 jaar onthult de ernst van de situatie. Ondanks het feit dat er in 11 jaar tijd meer dan duizend officiële aanvragen voor een bezoek zijn ingediend, werden van 27 juli 2011 tot vandaag slechts 5 advocatenbezoeken toegestaan. Deze bezoeken vonden echter plaats in een korte periode van 2 mei tot 7 augustus 2019, na de publieke reactie tijdens de massale hongerstakingsprotesten. Van 6 oktober 2014 tot heden waren slechts 5 familiebijeenkomsten toegestaan. Het laatste bezoek van een advocaat vond plaats op 7 augustus 2019 en het laatste persoonlijke familiegesprek vond plaats op 3 maart 2020.

Hoewel 5 nieuwe gevangenen op 17 november 2009 werden overgebracht naar de Imrali-gevangenis, werden ze in aparte cellen vastgehouden. Hun ontmoetingen met Öcalan waren slechts toegestaan voor 4-5 uur per week. De duur van het celverblijf was 168 uur en ging verder met 164 uur per week. De nieuwe gevangenen veranderden het İmralı-systeem niet, ze werden gewoon in dit systeem opgenomen.

Vanwege de dialoog en onderhandelingen over de Koerdische kwestie tussen 2013 en 2015 werden de 5 gevangenen die bij Öcalan verbleven, overgebracht naar andere gevangenissen. Ze werden vervangen door 5 nieuwe gevangenen die werden aangewezen als ‘secretariaat voor het resolutieproces’. Negen maanden later werden twee van hen echter tegen hun wil uit de gevangenis op het eiland gehaald. Momenteel verblijven alleen Öcalan en drie andere gevangenen in de gevangenis op het eiland.

Deze 3 gevangenen die in maart 2015 naar het eiland werden gebracht, mochten hun families in 7 jaar tijd slechts 3 keer ontmoeten. Ook hebben ze hun advocaten nooit mogen ontmoeten.

Bovendien zijn bezoeken van advocaten die al willekeurig werden geweigerd, recentelijk verhinderd door onwettige rechterlijke uitspraken sinds 2016, en familiebezoeken zijn sinds september 2018 verboden door onwettige beslissingen van de tuchtraad.

Reactie op internationale instellingen

Sarıca benadrukte dat de internationale gemeenschap en juridische instellingen hun taken niet naar behoren hebben vervuld.

“In zijn Öcalan No: 2-uitspraak van 18 maart 2014 beschreef het EHRM de detentieomstandigheden in de İmralı-gevangenis tussen 16 februari 1999 en 17 november 2009 als een schending van het verbod op marteling en mishandeling. De rechtbank oordeelde dat de verzwaarde levenslange gevangenisstraf een schending was van het verbod op marteling en moet worden gewijzigd. Hoewel er acht jaar zijn verstreken sinds de uitspraak, heeft de Turkse regering geen wijzigingen aangebracht met betrekking tot het verzwaaerde levenslange gevangenisstraf. De regering heeft geen juridisch plan ingediend -wat een politieke en wettelijke verplichting is- om wijzigingen aan te brengen, waaronder een intentieverklaring.

Hoewel in 2011 bij het EHRM een verzoek werd ingediend tegen het verbod van advocatenbezoek, verzocht het EHRM in 2019 om een reactie van de regering en heeft het deze urgente aanvraag acht jaar in behandeling gehouden. Gedurende die acht jaar was de Imrali-gevangenis volledig gesloten voor bezoeken van advocaten. Hoewel er 11 jaar zijn verstreken sinds deze aanvraag, gedateerd 2011, heeft het EHRM geen uitspraak gedaan.

Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT) nam een soortgelijke houding aan. In haar rapporten deed de commissie scherpe observaties over de omstandigheden van isolatie en mishandeling in Imrali. Zij koos er echter voor niet aan te dringen op effectieve bezoeken, inspecties en procedurele activiteiten die de regering zouden dwingen haar houding te veranderen. De bevindingen in de CPT-rapporten weerspiegelen een houding die de regering aanmoedigt om haar huidige isolatiepraktijk te handhaven.

Het laatste telefoongesprek met Öcalan op 25 maart 2021 duurde slechts enkele minuten en sindsdien hebben we geen nieuws meer van hem ontvangen. Al onze wekelijkse aanvragen bij het parket, de gevangenisadministratie, de rechtbanken, het ministerie en het Grondwettelijk Hof zijn allemaal onbeantwoord gebleven. Bovendien zijn er ook geen resultaten behaald met de aanvragen die zijn ingediend bij verschillende instellingen, zoals de Parlementaire Onderzoekscommissie Mensenrechten, de Ombudsman, de Orde van Advocaten en de Medische Vereniging.”

Advocaat Sarıca riep rechtenorganisaties op om hun verantwoordelijkheden met betrekking tot Öcalan na te komen.

“Na de afkondiging van de noodtoestand (OHAL) in Turkije in 2016, werd de eerste maatregel ingevoerd in de İmralı-gevangenis op 21 juli 2016, een dag voordat het eerste wettelijke decreet werd uitgevaardigd en van kracht werd. Familie- en advocatenbezoeken en alle communicatiemiddelen en contact met de buitenwereld zijn tijdens de noodtoestand verboden”, besluit hij.