Advocate Xanim Eyo: Ocalans vrijheid is onze vrijheid

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië 

Advocate Xanim Eyo is met een delegatie uit de autonome regio Noord- en Oost-Syrië naar Europa gekomen om meer dan tweeënhalf miljoen handtekeningen die zijn verzameld voor de vrijheid van Abdullah Ocalan te overhandigen aan het Comité ter voorkoming van foltering (CPT) van de Raad van Europa en het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten (OHCHR). Ze is lid van de Vereniging van Advocaten in Noordoost-Syrië en woordvoerder van het Syrische Advocateninitiatief voor de Vrijheid van Ocalan, en zegt dat de revolutie in Rojava de praktische uitvoering is van het paradigma dat ontwikkeld is door de Koerdische PKK-leider. “Wat we tot vandaag hebben bereikt is gebaseerd op dit paradigma. Daarom beschouwen we de vrijheid van Abdullah Ocalan als onze eigen vrijheid”, zegt ze in een gesprek met ANF Nieuwsagentschap.

Internationale wettelijke normen moeten worden toegepast

De delegatie uit Noordoost-Syrië kwam naar Europa om met lokale organisaties en instellingen te praten over het isolement van Abdullah Öcalan, de Turkse aanvallen op de autonome regio en de mensenrechtenschendingen in de door Turkije bezette gebieden Efrîn, Serêkaniyê en Girê Spî, legt Xanim Eyo uit: “We hebben instellingen in Europa benaderd over Abdullah Öcalan. Hij is volledig geïsoleerd en er is al bijna tweeënhalf jaar geen teken van leven van hem geweest. Zelfs zijn familie en zijn raadsman hebben geen contact met hem. Daarom zijn we een handtekeningenactie begonnen in Rojava. We hebben de verzamelde handtekeningen met een bijbehorend dossier eerst ingediend bij het CPT in Straatsburg en daarna bij het OHCHR in Genève. Bij beide instellingen werden we positief ontvangen. De verantwoordelijke personen hebben beloofd deze kwestie te behandelen.”

Praten over de bezettingsaanvallen van de Turkse staat

Een ander onderwerp waren de aanvallen van de Turkse staat op Rojava, legde de advocaat uit: “De Turkse staat valt Rojava elke dag aan. Veel mensen worden gedood bij deze aanvallen, waaronder veel burgers. Wij hebben hier ook over gesproken. Er werd ons beloofd dat onze zorgen zouden worden doorgegeven aan de relevante autoriteiten.”

De aanvallen zijn gericht op de gedachten van Öcalan

Het isolement van Abdullah Ocalan als vertegenwoordiger van het Koerdische volk is uniek in de wereld, zei Eyo, en vervolgde: “De Turkse staat wil een afstand creëren tussen Rêber Ocalan en de mensen in het Midden-Oosten, in het bijzonder het Koerdische volk. Het wil het door hem gepresenteerde model van een democratische natie vernietigen en voorkomen dat deze gedachten de mensen bereiken. Het model van de democratische natie is een realistische oplossing. Dit is bekend over de hele wereld en daarom wordt de Turkse staat gesteund door andere staten. Dit feit zit achter alle aanvallen die plaatsvinden.”

Advocateninitiatief zet strijd tegen isolement voort

Xanim Eyo meldt dat alle groepen uit het bevolkingsmozaïek van Noordoost-Syrië hebben deelgenomen aan de campagne en zijn er ook handtekeningen verzameld in Aleppo, Damascus, Libanon en Zuid-Koerdistan. Het Advocaten Initiatief wil de strijd tegen het isolement van Öcalan voortzetten. Eyo wees erop dat er een nieuw tijdperk is aangebroken in het Midden-Oosten met het door Öcalan ontwikkelde paradigma: “Elf jaar zijn verstreken sinds de revolutie van Rojava. Het paradigma van een democratische natie is met deze revolutie in de praktijk gebracht. Het is van groot belang voor ons. Wat we tot vandaag hebben bereikt, is te danken aan dit paradigma. Daarom beschouwen we de vrijheid van Rêber Öcalan als onze eigen vrijheid. Het is ook niet alleen voor ons, maar voor alle onderdrukte volkeren.”

Mensenrechten gelden ook voor het Koerdische volk

Over de verantwoordelijkheid van Europa zei Xanim Eyo: “De Conventies van Genève hebben een hoge waarde voor mensenrechten. Sinds 1948 praten mensen over mensenrechten en vechten ze tegen de schending van de rechten en vrijheden van mensen. Wat in dit verdrag staat, moet in de praktijk worden gebracht. Daarom zijn we naar Europa gekomen. De verantwoordelijke instellingen moeten hun werk doen. Mensenrechten gelden ook voor het Koerdische volk.”

Wij willen boodschap van Ocalan

Advocaat Xanim Eyo deed de laatste oproep aan internationale mensenrechteninstellingen: “Het isolement van Abdullah Öcalan moet onmiddellijk worden opgeheven. Hij moet contact hebben met zijn familie en zijn advocaten. We maken ons grote zorgen om zijn leven. Iedereen maakt zich zorgen. We willen onmiddellijk iets van hem horen. Verder gaan de aanvallen van de Turkse staat op Rojava door. Internationale mensenrechteninstellingen zouden een delegatie naar Rojava moeten sturen om de aanvallen vast te stellen en ertegen in te grijpen. Er moet een einde komen aan de stilte en de onwetendheid. We nodigen alle mensenrechteninstellingen uit om op te treden.”