Advocaten dienen opnieuw een verzoek in om Öcalan te bezoeken

  • Turkije

Advocaten Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Faik Özgür Erol en Mazlum Dinç van het Advocatenkantoor Asrın, hebben werderom een verzoek ingediend bij de hoofdofficier van justitie in Bursa en de Directie van de Imralı-gevangenis om hun cliënt Abdullah Öcalan te ontmoeten, die wordt vastgehouden onder zware isolatieomstandigheden in de zwaar beveiligde F-Type gevangenis op het gevangeniseiland Imralı. De advocaten hebben tevens een verzoek ingediend andere gevangenen op Imrali te ontmoeten, namelijk Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş.

Het Advocatenkantoor Asrın, dat Öcalan en zijn drie medegevangenen op het gevangeniseiland Imrali vertegenwoordigt, heeft twee dagen geleden een verzoek ingediend bij het Europese Comité ter voorkoming van foltering (CPT) met betrekking tot de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op 30 april 2023 en 31 juli 2023.

De aanvraag benadrukt dat de “incommunicado”-status is verdiept, en dat er gedurende de periode van 30 april tot 31 juli 2023 25 verzoeken om bezoeken van advocaten en 12 verzoeken om familiebezoeken zijn gedaan, maar dat er geen enkele reactie op is gekomen. De advocaten merkten ook op dat het lot van de naar Imrali gestuurde brieven onbekend is.

Het Advocatenkantoor Asrın zei dat het CPT Imrali “dringend” moet bezoeken en eiste het volgende:

“*Een dringend bezoek van een commissie aan de Imrali Island-gevangenis, samen met de onmiddellijke openbaarmaking aan het publiek van het rapport en de bevindingen van het CPT met betrekking tot het laatste bezoek,

*Onmiddellijke uitvoering en voortzetting van bezoeken door advocaten, en het wegnemen van obstakels door onwettige gerechtelijke beslissingen,

*Het uitvoeren en verzekeren van familie- en voogdijbezoeken, en het beëindigen van de verhindering van onwettige disciplinaire straffen,

*Parallel met het vaststellen van bezoekrechten, ervoor zorgen dat de aanvragers hun routine-telefoonrechten gebruiken om contact op te nemen met hun familie en verwanten,

*Zorgen voor de eliminatie van alle obstakels voor communicatie met de buitenwereld en met advocaten per brief, telegram en fax,

*Zorgen voor het beëindigen van de daadwerkelijke of illegale praktijken met betrekking tot kranten, tijdschriften en boeken,

*Het nemen van dwingende maatregelen om marteling, onmenselijke en vernederende behandeling en incommunicado te elimineren. De onmiddellijke toepassing van de procedures zoals geregeld in artikel 10/2 van het Verdrag wordt gevraagd.”

De advocaten vragen om tweemaal per week te mogen spreken met Abdullah Öcalan, de leider van het Koerdische volk. Er worden echter systematisch geen antwoorden gegeven op verzoeken voor bezoeken. In sommige gevallen wordt maanden later aan advocaten gemeld dat disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen de Koerdische leider en daarom geen bezoek kan worden verleend.

De bezorgdheid over de situatie van Öcalan nam toe nadat Sabri Ok, lid van de Uitvoerende Raad van de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK), op 8 juli in een interview op het Koerdische tv-kanaal Sterk TV zei dat er recentelijk dreigbrieven via de Imrali-gevangenisadministratie anoniem naar Abdullah Öcalan waren gestuurd.

Buitengewone isolatieomstandigheden

de zwaar beveiligde F-Type gevangenis op het gevangeniseiland Imralı is speciaal gebouwd voor Abdullah Öcalan in februari 1999 en wordt sindsdien geëxploiteerd op basis van een speciale status en speciale praktijken.

Onder het zogenaamde verscherpte uitvoeringsregime worden Abdullah Öcalan en zijn medegevangenen, Hamili Yildirim, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş, al lange tijd onder buitengewone isolatieomstandigheden gehouden, 24 jaar wat betreft Öcalan en acht jaar elk voor de andere gevangenen.

Ondanks al hun pogingen hebben advocaten van het in Istanbul gevestigde Advocatenkantoor Asrin, dat Abdullah Öcalan en zijn drie medegevangenen vertegenwoordigt, sinds 25 maart 2021 geen enkel teken van leven van hun cliënten kunnen ontvangen. Ze hebben geen informatie kunnen verkrijgen over hun gezondheidstoestand, hun detentieomstandigheden of hun juridische situatie in 2022. Er is al 29 maanden niets meer van hun cliënten vernomen.

Abdullah Öcalan zit sinds 15 februari 1999 in eenzame opsluiting

Volgens het “Jaarlijkse Beoordelingsrapport 2022 over schendingen van rechten en de huidige omstandigheden in de gevangenis van het eiland Imrali“, uitgebracht door het Advocatenkantoor Asrın op 15 februari 2023, wordt Abdullah Öcalan sinds 15 februari 1999 vastgehouden in een eenpersoonscel in de gevangenis op het eiland Imrali. Gedurende de eerste tien jaar was hij de enige gevangene op het eiland. In november 2009 werden er nieuwe cellen aan de gevangenis toegevoegd en werden vijf andere gevangenen naar het eiland gebracht. Desondanks werd Öcalan nog steeds 23 uur per dag op weekdagen en 24 uur per dag in het weekend in eenzame opsluiting gehouden.

Tot 2011 was Öcalan’s recht om zijn advocaten te zien beperkt tot één uur per week, maar in feite werd hem voortdurend verhinderd om gebruik te maken van dit beperkte recht, waarbij de autoriteiten het voorwendsel van “slechte weersomstandigheden” of een “technisch defect” van de veerboot naar het eiland aanvoerden. In de twaalf jaar sinds 27 juli 2011 heeft hij zijn advocaat slechts vijf keer kunnen zien, tussen mei en augustus 2019. De laatste van deze vijf ontmoetingen vond plaats op 7 augustus 2019.

Sinds 2014 heeft Öcalan vijf bezoeken ontvangen van familieleden. Het bezoek van zijn broer aan de gevangenis op 3 maart 2020 markeert de laatste directe ontmoeting van Öcalan met zijn familie. Bovendien heeft hij in 24 jaar slechts twee keer via de telefoon contact gehad met de buitenwereld (op 27 april 2020 en 25 maart 2021). Tijdens het laatste telefoongesprek op 25 maart 2021 werd de verbinding na slechts twee minuten verbroken en kon niet worden hersteld. Sindsdien is er niets meer van Öcalan vernomen.